fakta_723_spørsmålfakta_723_spørsmålhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18349/media/PubImages/20180406FR-9198.jpg

Spørsmål og svar om medaljer

Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene om medaljer.

Hvordan søker jeg om medalje?

Du fyller ut søknadsskjemaet. Det er en stor fordel for saksbehandlingen om du bruker dette skjemaet før du eventuelt tar kontakt på e-post. Hvis du har flere opplysninger i saken din vent til du har mottatt et referansenummer og oppgi dette når du henvender deg til oss.

kan jeg søke på vegne av andre?

Ja, du kan søke om medaljer på vegne av andre ved å bruke søknadsskjemaet. I disse sakene er det viktig å tenke over følgende:
  • Har veteranen du søker for mottatt medaljen tidligere? Over 40 000 veteraner fra perioden 1947–2002 mottok Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner tidlig på 2000-tallet.
  • Ønsker veteranen å motta medaljen? Selv om intensjonen til søkeren utvilsomt er god hender det at personer ikke ønsker å motta medaljen når vi tar kontakt i forbindelse med en overrekkelse.
Det er også en fordel om du har en relasjon til eller kjenner den du søker om medalje på vegne av. 

Hvis du søker om medalje på vegne av en større gruppe veteraner må du fortsatt fylle ut søknadsskjemaet for hver enkelt person. Men du kan gjerne sende oss en oversikt over de du søker for, og referansenummeret til hver sak, på e-post til veteraner@mil.no.

Hvor lang er saksbehandlingstiden?

På grunn av en stor pågang av saker de siste årene er dessverre saksbehandlingstiden for tiden lang. Du må beregne at det kan ta minst et år før du får svar på din søknad om medalje. Vi beklager dette.

Prioriterer dere enkelte saker?

Vi prioriterer høyt saker som angår våre eldste veteraner, for eksempel fra Tysklandsbrigaden, eller saker med alvorlig sykdom. For å få prioritert saken må du først fylle ut søknadsskjemaet og motta et referansenummer i retur. Deretter sender du en e-post med referansenummeret til veteraner@mil.no for å gjøre oss oppmerksomme på saken.

Hvem kan få Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner?

Denne medaljen, populært kalt intopsmedaljen, ble innført i 2000 og tildeles med tilbakevirkende kraft. Kravene til tjenestegjøring for å motta medaljen har variert. Følgende gjelder for de forskjellige tidsperiodene:
  • Tjeneste i perioden 1947-2002: 180 dager.
  • Tjeneste i perioden 2003-2011: 90 dager.
  • Tjeneste fra 2011: 30 dager.
For tjeneste etter 2005 tildeles nesten utelukkende Forsvarets operasjonsmedalje, som ble innført dette året. Det tildeles ikke to medaljer for samme tjeneste, man har dermed ikke krav på begge medaljene.


Hva gjør jeg dersom jeg ikke har nok antall dager?

I enkelte tilfeller måtte personell reise hjem av velferdsgrunner og dermed avslutte tjenesten tidligere enn planlagt. Grunnene kan være medisinske eller ulike utfordringer hjemme i Norge. Dette kommer dessverre svært sjeldent frem i dagens personellsystem. Om du ikke oppfyller kravet til antall dager for å motta medaljen men mener du kan ha krav på den på grunn av denne typen årsaker, vil vi vurdere saken din som et unntak fra statuttene. Om du har dokumentasjon så vil det gjøre saksbehandlingen enklere. Bruk fritekstfeltet i skjemaet til å gjøre oss oppmerksomme på om dette gjelder deg.

Hvorfor får man medaljen så sent?

Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner ble ikke innstiftet før i år 2000. Den ble gitt tilbakevirkende kraft, helt tilbake til 1947. I den perioden hadde over 80 000 personer tjenestegjort i en internasjonal operasjon, og dermed gjort seg fortjent til medaljen. Etter at medaljen ble innstiftet ble det gjort et større arbeid for å tilby medaljen til veteranene, og foreløpig har rundt 45 000 veteraner mottatt medaljen. Siden det ikke er alle som ønsker å motta medaljen, og gitt det store antallet personer, fungerer det nå sånn at den som ønsker å motta medaljen må si ifra om det. Det gjøres ved å fylle ut medaljeskjemaet.

Hvem kan få Forsvarets operasjonsmedalje?

Operasjonsmedaljen tildeles det meste av personell fra internasjonale operasjoner etter 2005. Medaljen har ikke tilbakevirkende kraft. Det tildeles ikke to medaljer for samme tjeneste, du har dermed ikke krav på Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner i tillegg til denne. Siden denne medaljen ikke har tilbakevirkende kraft har i utgangspunktet alle som skal ha denne medaljen allerede fått den.

Hvem kan få Vernedyktighetsmedaljen?

Vernedyktighetsmedaljen ble innført i 1982 uten tilbakevirkende kraft. Hvis du har tjenestegjort etter dette og mener du har krav på medaljen må du ta kontakt med din forsvarsgren.

Hva gjør jeg om jeg har tapt en medalje?

Dersom du har mistet eller blitt frastjålet medaljer må du selv erstatte disse. Erstatningsmedaljer kjøper du hos Forsvarets uniformsutsalg. Her får du også kjøpt tall til å feste på medaljer og båndstriper.

Hvordan få medaljene montert?

Noen ønsker å få montert sine medaljer, slik at de blir satt opp i et riktig og pent oppsett. Det finnes mange sivile aktører som gjør dette. Søk etter medaljemontering eller medaljemontasje.om medaljer fra andre verdenskrig


Hvem kan få Deltagermedaljen 1940–1945?

Det tildeles fremdeles et lite antall Deltagermedaljer for tjeneste under andre verdenskrig. Vi får også inn søknader der familie ønsker å motta medaljen etter en krigsveterans død (post mortem). Deltagermedaljen tildeles ikke post mortem, i henhold til etablert praksis siden 1945.

Det hender vi får spørsmål om erstatning av tapte Deltagermedaljer, for eksempel ved brann eller tyveri. Hvis du ønsker å få erstattet en tapt medalje må tjenesten dokumenteres.

Hvor kan jeg finne opplysninger om de som har mottatt medaljen?

Forsvarets veterantjeneste har ingen opplysninger om veteraner fra andre verdenskrig og om de har mottatt Deltagermedaljen. Det kan være mulig å få opplysninger om dette ved å ta kontakt med Riksarkivet (riksarkivet@arkivverket.no) eller Norges hjemmefrontmuseum (post.nhm@gmail.com). Riksarkivet har oversikt over de som tilhørte norske styrker i utlandet og krigsseilere. Se også Riksarkivets side om dekorasjoner og medaljer. Hjemmefrontmuseet har hovedsakelig oversikt over personell involvert i motstandskampen i Norge.


Hvis du ønsker opplysninger om mottakere av andre krigsdekorasjoner, som Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren, Krigsmedaljen eller andre høyt rangerte krigsdekorasjoner anbefales det at du tar kontakt med Riksarkivet. For krigsseilere kan vi anbefale å søke på www.krigsseilerregisteret.no.

Det hender vi får spørsmål om erstatning av tapte krigsdekorasjoner. For alle medaljer, med unntak av Deltagermedaljen 1940-1945, må du henvende deg til Forsvarsdepartementet, som forvalter disse.
Publisert 5. desember 2018 10:13.. Sist oppdatert 28. mars 2019 08:45.