_MG_1578 copy_MG_1578 copyhttp://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_1578 copy.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=953

Militære grader

Usikker på hva en rittmester eller en oversersjant er? Her finner du de militære gradene til Forsvaret.

​​​​​​​​​​​​Hvilken grad er høyest av major og oberstløytnant? Og hva er en kommandérsersjant? Dette er basiskunnskap for de fleste forsvarsfolk, men for mange andre kan militære grader være forvirrende. I pdf​-dokumentet til høyre får du den nyeste og oppdaterte oversikten.​

Ny militærordning​​​

Fra 2016 har Forsvaret to karrierestiger for militært ansatte i organisasjonen: én for offiserer, og én for spesialister.

Offiserer, OF, er militært personell som har krigsskoleutdanning eller akademisk utdanning og kvalifiseringskurs. Spesialister, OR, er personell med befalsutdanning, eventuelt akademisk kompetanse eller realkompetanse som er viktig for Forsvaret.

To gradsystemer​​

De to karrierestigene har hvert sitt system med grader og distinksjoner. Offiserene følger de tradisjonelle gradene fra fenrik til general/admiral. Spesialistene har sin egen struktur med nye grader.​

Se lenkene til høyre for å lese mer om den nye ordningen.

Publisert 22. mars 2016 12:29.. Sist oppdatert 30. juli 2020 15:00.