Skikk og brukSkikk og brukhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20131029th 22144.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1129
Skikk og brukSkikk og brukhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20131029th 22477 copy.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=954
Sjef for Hærens befalsskole, Morten Eggen under oppstilling ved åpningen av den "nye" befalsskolen. / Head of the Officer Cadet School, Morten Eggen during the aligment under the official opening of the "new" school.Sjef for Hærens befalsskole, Morten Eggen under oppstilling ved åpningen av den "nye" befalsskolen. / Head of the Officer Cadet School, Morten Eggen during the aligment under the official opening of the "new" school.http://forsvaret.no/media/PubImages/foto_tanja_renate_aakerøy-12572.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1130
_MG2197luft_MG2197lufthttp://forsvaret.no/media/PubImages/_MG2197luft.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=708Oppstilling av soldater på Akershus festning før avmarsj og oppstilling på Karl Johans gate i Oslo under åpningen av det 159 Storting From a parade at Akershus fortress before they line up at Karl Johans gate in Oslo during the opening of the 159th Parliment
_MG_0265_MG_0265http://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_0265.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=949
_MG_1556_MG_1556http://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_1556.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=950
_MG_1578 copy_MG_1578 copyhttp://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_1578 copy.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=953

Uniformer

Forsvaret har mange uniformer, hver til sitt bruk.

​​​​​​​​​​​​​​Uniformsreglementet beskriver uniformene, deres utseende, bruken og det tilbehør den enkelte uniform skal og kan ha. Generalinspektørene er gitt myndighet til å fastsette hvordan uniformene i de respektive forsvarsgrener skal se ut. Det er ikke tillatt å gå utenom disse reglene, verken ved å modifisere uniformsplaggene, bruke ikke-godkjente distinksjoner og merker, eller å blande uniformsplagg eller uniformsplagg og sivile plagg.

Forsvaret driver et kontinuerlig arbeid for å utvikle hensiktsmessige uniformer. At disse skal gi fysisk beskyttelse tas for gitt. Men uniformen gir også en formell beskyttelse, nedfelt i lover og i internasjonale konvensjoner. Felles for at begge disse forhold skal fungere, er at uniformen holdes i hevd, at den er korrekt og så ren som mulig.

Korrekt uniform beskytter

En militær uniform gir beskyttelse mot overgrep. Konvensjonen om behandling av krigsfanger (den tredje Genévekonvensjonen) ble vedtatt etter første verdenskrig og beskriver hvordan militært personell som tas til fange, skal behandles. Fra det øyeblikk en soldat tas til fange, skal han behandles humant. Han skal ikke tvinges til å oppgi mer informasjon enn navn, fødselsdato, grad og eventuelt tjenestenummer.

Norsk lov har også bestemmelser om beskyttelse av offentlige tjenestemenn. Skjer et overgrep mot en tjene​stem​ann i militær uniform, ansees dette som skjerpende ved en eventuell straffeutmåling.

Å være i «kongens klær» er et folkelig uttrykk for at du tjenestegjør i For​svaret. ​

«Kongens klær»​

Å være i «kongens klær» er et folkelig uttrykk for at du tjenestegjør i For​svaret. Militære uniformer ble første gang innført i England av kong Henrik VII i 1385. 

Da den norske hæren ble opprettet i 1628, sto Christian IV for oppkledningen av denne.  Fortsatt er Hans Majestet Kongen øverste krigsherre i Forsvaret, og det er «hans uniform» vi bærer.​​

 Veiledninger og bestemmelser

 

 

Forsvarets Gradsoversikt - NY 2020-07-30T13:14:42Z2835943http://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/Forsvaret_plakat_gradsoversikt_NY_10.03.20.pdfGP0|#741d21bc-4f21-4c36-9375-cb71d6fd6526;L0|#0741d21bc-4f21-4c36-9375-cb71d6fd6526|Uniformer;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48GP0|#44077655-6cf4-403f-941f-eea57dea2cf1;L0|#044077655-6cf4-403f-941f-eea57dea2cf1|Forsvaret;GTSet|#0f119daa-8627-445f-b64a-e20a299e207b
Hærens uniformsantrekk TJ 12-3-32020-04-20T06:53:48Z5446308http://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/bestemmelse-for-haerens-uniformsantrekk.pdfGP0|#741d21bc-4f21-4c36-9375-cb71d6fd6526;L0|#0741d21bc-4f21-4c36-9375-cb71d6fd6526|Uniformer;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Bestemmelse om uniformer2018-07-04T07:28:11Z468417http://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/Bestemmelse om uniformer.pdfGP0|#741d21bc-4f21-4c36-9375-cb71d6fd6526;L0|#0741d21bc-4f21-4c36-9375-cb71d6fd6526|Uniformer;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48GP0|#0f229728-ff88-4aed-859c-6484949b4def;L0|#00f229728-ff88-4aed-859c-6484949b4def|Forsvarsstaben;GTSet|#0f119daa-8627-445f-b64a-e20a299e207b
Veiledning i skikk og bruk2016-10-03T12:44:16Z10885110http://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/1275_Skikk_Bruk_Rev2016_Skjermversjon.pdfGP0|#741d21bc-4f21-4c36-9375-cb71d6fd6526;L0|#0741d21bc-4f21-4c36-9375-cb71d6fd6526|Uniformer;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400;GP0|#bed37d1b-abf2-4dd4-b8f7-c6108424c6e9;L0|#0bed37d1b-abf2-4dd4-b8f7-c6108424c6e9|HeraldikkGP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Bestemmelse for Hærens distinksjoner og andre uniformstegn TJ 12-3-22016-05-11T13:07:01Z6654890http://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/TJ 12-3-2 Bestemmelse for Hærens distinksjoner og andre uniformstegn.pdfGP0|#741d21bc-4f21-4c36-9375-cb71d6fd6526;L0|#0741d21bc-4f21-4c36-9375-cb71d6fd6526|Uniformer;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Bestemmelse for Hærens hodeplagg TJ 12-3-42016-05-11T13:07:01Z651413http://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/TJ 12-3-4 Bestemmelse for Hærens hodeplagg.pdfGP0|#741d21bc-4f21-4c36-9375-cb71d6fd6526;L0|#0741d21bc-4f21-4c36-9375-cb71d6fd6526|Uniformer;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Sjøforsvarets uniformsbestemmelser2015-01-06T10:23:53Z15813494http://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/Sjøforsvarets uniformsbestemmelser.pdfGP0|#741d21bc-4f21-4c36-9375-cb71d6fd6526;L0|#0741d21bc-4f21-4c36-9375-cb71d6fd6526|Uniformer;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48GP0|#2aaac80d-cb34-4c7d-9dbf-66a6abc276d7;L0|#02aaac80d-cb34-4c7d-9dbf-66a6abc276d7|Fellesavdeling;GTSet|#0f119daa-8627-445f-b64a-e20a299e207b
Informasjon om gravideuniformer2015-01-06T10:06:08Z2104893http://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/Gravideuniformer i Forsvaret.pdfGP0|#741d21bc-4f21-4c36-9375-cb71d6fd6526;L0|#0741d21bc-4f21-4c36-9375-cb71d6fd6526|Uniformer;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48

Publisert 4. desember 2014 10:46.. Sist oppdatert 4. juli 2018 16:17.