AW101

AW101 skal erstatte dagens Sea King og vil frå 2018 til 2021 gradvis overta rolla som redningshelikopter.


​​​​​​​​​​​​​​​​​Redningstenesta sørgjer for å redde liv, anten det er fiskarar til sjøs eller klatrarar til fjells. Redningstenesta er i kontinuerleg beredskap for Noreg, og Forsvarets driftar tenesta på vegner av Justis- og beredskapsdepartementet.


Det nye redningshelikopteret er langt betre rusta til å takle norske vêr- og vindhøve, med auka lasteevne og rekkjevidde. Avanserte søkjesystem vil i tillegg gjere redningstenesta betre i stand til å løyse oppdrag.


Publisert 1. juli 2014 13:43.. Sist oppdatert 4. oktober 2018 12:11.