MO_380_21.03.2014_21.03MO_380_21.03.2014_21.03http://forsvaret.no/media/PubImages/MO_380_21.03.2014_21.03.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=686Korvetten KNM Skjold seiler utenfor Harstad under cold response 2014.
MTBV-2MTBV-2http://forsvaret.no/media/PubImages/MTBV-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=569
KNM Storm under en skarpskyting utenfor BergenThe Norwegian MTB KNM Storm during a gun exercise outside BergenKNM Storm under en skarpskyting utenfor BergenThe Norwegian MTB KNM Storm during a gun exercise outside Bergenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/RH_032_18.04.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=570
BJR_1315BJR_1315http://forsvaret.no/media/PubImages/BJR_1315.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=568

Korvett – Skjoldklassen

​​​​​​​​​​Skjoldklassa er dei raskaste marinefartøya i verda. Det norske sjøforsvaret har seks slike fartøy. I fredstid er hovudoppgåva deira å vere til stades og hevde suvereniteten i kystnære farvatn under norsk juridiksjon.​​

Dei mobile og hurtige fartøya kan leie og delta i søk- og redningsoperasjonar. I tillegg til at dei kan vere raskt på staden, er dei utrusta med elektrooptikk med nettkapasitet (IR-kamera).

Fartøya er òg godt eigna til å støtte spesialstyrkar. Dei kan landsetje styrkane samstundes som fartøya har våpenutrustning til å kunne dekkje landsettingsoperasjonen.

 

 

​Korvett Skjold-klasse​Korvett Skjold-klasse <ul><li> <span style="color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;">​​​​​</span><span style="color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;"><strong>P</strong></span><span style="color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;"><strong>rodusent:</strong> Umoe Mandal (Norge)</span><br></li><li> <span style="color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;">​<strong>Dimensjoner:</strong> </span></li><li> <span style="color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;">47,5 meter (lengde) <br></span></li><li> <span style="color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;">13,5 meter (bredde) <br></span></li><li> <span style="color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;">15 meter (maks høyde) <br></span></li><li> <span style="color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;">2,5 meter (dypgang)</span><br></li><li> <span style="color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;"><strong>Deplasement:</strong> 273 to​​nn</span><br></li><li> <span style="color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;"><strong>Fart:</strong> 47 knop (transitt) – maks 60 knop</span><br></li><li> <span style="color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;"><strong>Bevæpning:</strong> Åtte NSM overflate missiler, 76mm super rapid kanon, 12,7mm mitraljøser og Mistral luftvernmissiler.</span><br></li><li> <span style="color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;"><strong>Besetning:</strong> 20+</span><br></li><li> <span style="color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;"><strong>Levert:</strong> KNM Storm ble levert som første fartøy i serien 9. september 2010</span></li></ul>http://forsvaret.no/fakta_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=40

 Andre fartøy

 

 

Forsvarets nye ubåter<img alt="" src="/media/PubImages/212A.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets nye ubåterNorge har verdens nest lengste kyst. Derfor har vi også enorme havområder å passe på. Ubåter kan operere skjult i lang tid, over store områder og med stor slagkraft. http://forsvaret.no/fakta/utstyr/ubat-212a
Undervannsbåt – Ulaklassen<img alt="" src="/media/PubImages/20120921th_%204901.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Undervannsbåt – Ulaklassenhttp://forsvaret.no/fakta/utstyr/Sjoe/Undervannsbaat-Ula-klassen

Publisert 5. juni 2014 12:24.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:31.