KNM Rauma seiler inn til Bergen i forbindelse med Sjøforsvarets 200 års jubileum.KNM Rauma seiler inn til Bergen i forbindelse med Sjøforsvarets 200 års jubileum.http://forsvaret.no/media/PubImages/MO_101_23-04-14_23.04.14.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=684In 2015 Norway participates in the SNMCMG1 with its minesweeper KNM "Rauma". Photo: Andreas Moksnes
Navigasjonsoffiser på KNM Valkyrien, Martin Svendsen tok bilder av KNM Karmøy under operasjon Open Spirit 2011 utenfor Latvia.Navigasjonsoffiser på KNM Valkyrien, Martin Svendsen tok bilder av KNM Karmøy under operasjon Open Spirit 2011 utenfor Latvia.http://forsvaret.no/media/PubImages/CJ_126_15.09.2011.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=680
I starten av april jobbet norske og svenske mineryddere med farvannsundersøkelse i Oslofjorden. Søket resulterte i mange minefunn og flere destruksjoner. KNM Otra forran Operaen.I starten av april jobbet norske og svenske mineryddere med farvannsundersøkelse i Oslofjorden. Søket resulterte i mange minefunn og flere destruksjoner. KNM Otra forran Operaen.http://forsvaret.no/media/PubImages/EG_432_28.04.2014_28.04.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=682
I starten av april jobbet norske og svenske mineryddere med farvannsundersøkelse i Oslofjorden. Søket resulterte i mange minefunn og flere destruksjoner. De norske minerydderne under havneopphold i Oslo.I starten av april jobbet norske og svenske mineryddere med farvannsundersøkelse i Oslofjorden. Søket resulterte i mange minefunn og flere destruksjoner. De norske minerydderne under havneopphold i Oslo.http://forsvaret.no/media/PubImages/EG_436_28.04.2014_28.04.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=683
Sjefen for bristiske Royal Navy, First Sea Lord Admiral Sir George Zambellas var i mars på norgesbesøk. Turen gikk innom blant annet Bergen, KNM Hinnøy sto for transporten fra Bergen sentrum til Haakonsvern. KNM Hinnøy kommer for å motta Admiral ZambellSjefen for bristiske Royal Navy, First Sea Lord Admiral Sir George Zambellas var i mars på norgesbesøk. Turen gikk innom blant annet Bergen, KNM Hinnøy sto for transporten fra Bergen sentrum til Haakonsvern. KNM Hinnøy kommer for å motta Admiral Zambellhttp://forsvaret.no/media/PubImages/EG_053_21.03.2014_21.03.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=681

Minefartøy Oksøy- og Altaklassen

​​​​​​​​​​​Sjøforsvaret har seks mineryddarfartøy, tre minesveiparar (Altaklassen) og tre minejaktfartøy (Oksøyklassen). Fartøya har som oppgåve å halde nasjonale og internasjonale farvann frie for miner.​​

​​​Sjøforsvaret har som hovudregel eit minefartøy i NATOs ståande mineryddarstyrke. Fartøya samarbeider tett med Minedykkarkommandoen i operasjonar som omfattar minedykking og eksplosivrydding.

Fartøya blei produserte av Kværner Mandal tidleg i 1990-åra og blei overleverte til Sjøforsvaret mellom 1994 og 1997.

Fartøya er utrusta med våpen- og sensorsystem for å oppdage, identifisere, klassifisere og destruere sjøminer. I tillegg er dei utrusta med ein del mindre våpensystem til sjølvforsvar.​

 

 

Minefartøy Oksøy- og Alta-klassenMinefartøy Oksøy- og Alta-klassen<ul><li> <strong>Dimensjoner: </strong></li><li>55,2 m (lengde) <br></li><li>13,6 m (bredde) <br></li><li>21 m (høyde) <br></li><li>2,6/0,9 m (dypgang av/på løft)</li><li> <strong>Deplasement:</strong> 375 tonn</li><li> <strong>Besetning: </strong>32+</li><li> <strong>Fart:</strong> 23 knop </li></ul> http://forsvaret.no/fakta_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=36

 Andre fartøy

 

 

KV Harstad<img alt="" src="/media/PubImages/SSS_014_26.02.jpg" style="BORDER:0px solid;" />KV Harstadhttp://forsvaret.no/fakta/utstyr/Sjoe/KV-Harstad

Publisert 3. juni 2014 15:23.. Sist oppdatert 10. januar 2019 13:29.