Fregatter i FormasjonkjøringFregatter i Formasjonkjøringhttp://forsvaret.no/media/PubImages/FAE_142_11.11.2008.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=675
Bilde av KNM Helge Ingstad under TG-uke. Tatt fra helikopter ifm omdømmekampanje som FMS jobber med.Bilde av KNM Helge Ingstad under TG-uke. Tatt fra helikopter ifm omdømmekampanje som FMS jobber med.http://forsvaret.no/media/PubImages/JVE_303_21.02.2011.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=679
Operatører fra MJK trener i Middelhavet på vei til Det indiske hav og anti-pirat operasjonen Ocean Shield.Operatører fra MJK trener i Middelhavet på vei til Det indiske hav og anti-pirat operasjonen Ocean Shield.http://forsvaret.no/media/PubImages/KNM Fridtjof Nansen.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=678
NSM skytning ved Andøya testsenter 2012. NSM ble skutt fra korvetten KNM Glimt og fregatten KNM Roald Amundsen. NSM skytning ved Andøya testsenter 2012. NSM ble skutt fra korvetten KNM Glimt og fregatten KNM Roald Amundsen.NSM skytning ved Andøya testsenter 2012. NSM ble skutt fra korvetten KNM Glimt og fregatten KNM Roald Amundsen. NSM skytning ved Andøya testsenter 2012. NSM ble skutt fra korvetten KNM Glimt og fregatten KNM Roald Amundsen.http://forsvaret.no/media/PubImages/JVE_005_17.01.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=677
PHOTEX SNMG1 NORWAY 28 JAN 2014 (NATO photo by Flt.SGT ARTIGUES/FRAF)PHOTEX SNMG1 NORWAY 28 JAN 2014 (NATO photo by Flt.SGT ARTIGUES/FRAF)http://forsvaret.no/media/PubImages/20140128-FRAF-3100A-076-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=673

Fregatt – Nansenklassen

​​​​​​Nansenklasse-fregattane avløyste dei dampdrevne Osloklasse-fregattane frå 1960-talet. Dei er designa og bygd av det spanske skipsverftet Navantia i Ferrol, nordvest i Spania. Ein del av modulane er bygde i Noreg, men samanstillinga er i heilskap gjort i Ferrol.


Dei fem fregattane har alle fått namn av store norske oppdagarar og vitskapsmenn:

  • F310 KNM «Fridtjof Nansen» (2006)
  • F311 KNM «Roald Amundsen» (2007)
  • F312 KNM «Otto Sverdrup» (2008)
  • ​F313 KNM «Helge Ingstad» (2009)
  • F314 KNM «Thor Heyerdahl» (2011)

For at fregattane skal kunne operere sjølv om dei er skadde eller kjem inn i forureina område, er fartøya delt inn i soner for å kunne halde fartøyet intakt. Dei har tretten vasstette soner og fire NBCD-soner med ventilasjon med filter og trykk (gassborg). To av desse sonene er sjølvstendige med eiga elektrisk kraftforsyning, og det er to rensestasjonar om bord.​

 

 

​Nansen-klasse-fregatt​Nansen-klasse-fregatt<ul><li> <strong>​​Produsent: </strong>Navantia</li><li> <strong>Dimensjonar:</strong> </li><li>134 meter (lengde) <br></li><li>16,8 meter (breidde) <br></li><li>32 meter (høgde) <br></li><li>7,6 meter (dju​pgong)<br></li><li> <strong>Deplasement:</strong> 5290 tonn</li><li> <strong>Fart:</strong> 26 knop</li><li> <strong>Våpenutrusting:</strong> Evolved Sea Sparrow-missil (ESSM) med Vertical Launcher System (VLS), nye sjømålsmissil (NSM), Sting Ray-torpedoar, OTO Melara-ka​non, synkeminer</li><li> <strong>Besetning:</strong> Normal besetning er 132. Lugarkapasitet til 146 personar</li></ul> http://forsvaret.no/fakta_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=31

 Andre fartøy

 

 

KNM «Maud» <img alt="" src="/media/PubImages/maud-utstyrsside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />KNM «Maud» KNM «Maud» er Forsvarets største skip. Logistikk- og forsyningsfartøyet kom til Norge i 2019 og blir operativt i løpet av 2020. http://forsvaret.no/utstyr/knm-maud

Publisert 6. juni 2014 10:57.. Sist oppdatert 10. januar 2019 13:22.