Fregatter i FormasjonkjøringFregatter i Formasjonkjøringhttp://forsvaret.no/media/PubImages/FAE_142_11.11.2008.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=675
Bilde av KNM Helge Ingstad under TG-uke. Tatt fra helikopter ifm omdømmekampanje som FMS jobber med.Bilde av KNM Helge Ingstad under TG-uke. Tatt fra helikopter ifm omdømmekampanje som FMS jobber med.http://forsvaret.no/media/PubImages/JVE_303_21.02.2011.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=679
Operatører fra MJK trener i Middelhavet på vei til Det indiske hav og anti-pirat operasjonen Ocean Shield.Operatører fra MJK trener i Middelhavet på vei til Det indiske hav og anti-pirat operasjonen Ocean Shield.http://forsvaret.no/media/PubImages/KNM Fridtjof Nansen.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=678
NSM skytning ved Andøya testsenter 2012. NSM ble skutt fra korvetten KNM Glimt og fregatten KNM Roald Amundsen. NSM skytning ved Andøya testsenter 2012. NSM ble skutt fra korvetten KNM Glimt og fregatten KNM Roald Amundsen.NSM skytning ved Andøya testsenter 2012. NSM ble skutt fra korvetten KNM Glimt og fregatten KNM Roald Amundsen. NSM skytning ved Andøya testsenter 2012. NSM ble skutt fra korvetten KNM Glimt og fregatten KNM Roald Amundsen.http://forsvaret.no/media/PubImages/JVE_005_17.01.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=677
PHOTEX SNMG1 NORWAY 28 JAN 2014 (NATO photo by Flt.SGT ARTIGUES/FRAF)PHOTEX SNMG1 NORWAY 28 JAN 2014 (NATO photo by Flt.SGT ARTIGUES/FRAF)http://forsvaret.no/media/PubImages/20140128-FRAF-3100A-076-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=673

Fregatt – Nansenklassen

​​​​​​Nansenklasse-fregattane avløyste dei dampdrevne Osloklasse-fregattane frå 1960-talet. Dei er designa og bygd av det spanske skipsverftet Navantia i Ferrol, nordvest i Spania. Ein del av modulane er bygde i Noreg, men samanstillinga er i heilskap gjort i Ferrol.

Fregattane har 13 vasstette soner og fire NBCD-soner med ventilasjon med filter og trykk (gassborg). To av desse sonene er sjølvstendige med eiga elektrisk kraftforsyning, og det er to rensestasjonar om bord.​

Fregattane har alle fått namn av store norske oppdagarar og vitskapsmenn:

  • F310 KNM «Fridtjof Nansen» (2006)
  • F311 KNM «Roald Amundsen» (2007)
  • F312 KNM «Otto Sverdrup» (2008)
  • F314 KNM «Thor Heyerdahl» (2011)

I tillegg har Forsvaret ein femte fregatt – KNM «Helge Ingstad». Denne fregatten blei teken ut av teneste permanent etter eit havari i november 2018. Les meir om hendinga her. Forsvarssjefen har tilrådd at fartøyet blir erstatta av ein ny fregatt.

 

 

​Nansen-klasse-fregatt​Nansen-klasse-fregatt<ul><li> <strong>​​Produsent: </strong>Navantia</li><li> <strong>Dimensjonar:</strong> </li><li>134 meter (lengde) <br></li><li>16,8 meter (breidde) <br></li><li>32 meter (høgde) <br></li><li>7,6 meter (dju​pgong)<br></li><li> <strong>Deplasement:</strong> 5290 tonn</li><li> <strong>Fart:</strong> 26 knop</li><li> <strong>Våpenutrusting:</strong> Evolved Sea Sparrow-missil (ESSM) med Vertical Launcher System (VLS), nye sjømålsmissil (NSM), Sting Ray-torpedoar, OTO Melara-ka​non, synkeminer</li><li> <strong>Besetning:</strong> Normal besetning er 132. Lugarkapasitet til 146 personar</li></ul> http://forsvaret.no/fakta_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=31

 Andre fartøy

 

 

Stridsbåt 90N<img alt="" src="/media/PubImages/Faar181029EI_1265.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Stridsbåt 90NStridsbåt 90 er eit svenskbygd hurtiggåande sjøfartøy. Versjonen som Sjøforsvaret bruker, er tilpassa norske høve og heiter Stridsbåt 90N.http://forsvaret.no/utstyr/stridsbaat-90n

Publisert 6. juni 2014 10:57.. Sist oppdatert 21. oktober 2019 18:10.