I starten av april jobbet norske og svenske mineryddere med farvannsundersøkelse i Oslofjorden. Søket resulterte i mange minefunn og flere destruksjoner. Olav Tryggvason seiler inn mot havneopphold i Oslo.I starten av april jobbet norske og svenske mineryddere med farvannsundersøkelse i Oslofjorden. Søket resulterte i mange minefunn og flere destruksjoner. Olav Tryggvason seiler inn mot havneopphold i Oslo.http://forsvaret.no/media/PubImages/EG_444_28.04.2014_28.04.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=642
I starten av april jobbet norske og svenske mineryddere med farvannsundersøkelse i Oslofjorden. Søket resulterte i mange minefunn og flere destruksjoner. Olav Tryggvason leder innseilingen i Oslofjorden.I starten av april jobbet norske og svenske mineryddere med farvannsundersøkelse i Oslofjorden. Søket resulterte i mange minefunn og flere destruksjoner. Olav Tryggvason leder innseilingen i Oslofjorden.http://forsvaret.no/media/PubImages/EG_412_28.04.2014_28.04.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=641
KV Magnus LagabøteKV Magnus Lagabøtehttp://forsvaret.no/media/PubImages/MS_061_21.02.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=643

Marinen – Reineklassen

​​​Reineklassa er innleigde fartøy og starta sin karriere i Forsvaret som ein del av Sjøheimevernet. KNM «Magnus Lagabøte» og KNM «Olav Tryggvason» er fartøya i klassa, og dei er bygde ved Gryfia skipsverft Stettin i Polen. Fartøya blei leverte i 2010 og 2011.

I 2​013 blei KNM «Magnus Lagabøte» overført frå Sjøheimevernet til Kystvakta. I dag er skipet ein del av Marinen logistikkvåpen (Marlog). Fartøyet opererer langs kysten og assisterer samarbeidsetatar som politi, tollvesen, fiskeridirektoratet og andre offentlege etatar. Andre oppgåver er å assistere Hovudredningssentralen som innsatsleiar under søk og redning, og ikkje minst ved oljeoppsamling etter skipsulykker.

KNM «Olav Tryggvason» høyrer også til Marinens logistikkvåpen og blir primært brukt som skulefartøy.

 

 

Reine-klassenReine-klassen<ul><li> <strong>Produsent: </strong>Gryfia skipsverft (Polen)</li><li> <strong>Dimensjoner: </strong></li><li>49,6 meter (lengde) </li><li>10,3 meter (bredde) <br></li><li>4,3 meter (dypgang)</li><li> <strong>Deplasement: </strong>791 tonn</li><li> <strong>Bevæpning:</strong> To 12,7 mm mitraljøser</li><li> <strong>Besetning:</strong> 32+</li><li> <strong>Levert:</strong> 2010-2011</li></ul> http://forsvaret.no/fakta_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=39

 Andre fartøy

 

 

Stridsbåt 90N<img alt="" src="/media/PubImages/Faar181029EI_1265.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Stridsbåt 90NStridsbåt 90 er eit svenskbygd hurtiggåande sjøfartøy. Versjonen som Sjøforsvaret bruker, er tilpassa norske høve og heiter Stridsbåt 90N.http://forsvaret.no/utstyr/stridsbaat-90n

Publisert 28. mai 2014 18:57.. Sist oppdatert 21. oktober 2019 18:01.