Skarpskyting med NSM fra korvetten KNM Gnist utenfor Andøya / Live fireing with NSM missile from corvette HNoMS Gnist outside Andøya in Northern-NorwaySkarpskyting med NSM fra korvetten KNM Gnist utenfor Andøya / Live fireing with NSM missile from corvette HNoMS Gnist outside Andøya in Northern-Norwayhttp://forsvaret.no/media/PubImages/nsm launch e3 knm gnist 7.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=522Skarpskyting med NSM fra korvetten KNM Gnist utenfor Andøya.Skarpskyting med NSM fra korvetten KNM Gnist utenfor Andøya.

Sjømålsmissilet NSM

​​​​​​​​​​​​​​​​Det norskutvikla sjømålsmissilet NSM (Naval Strike Missile​​) blir hovudvåpensystem om bord på Sjøforsvaret sine Nansenklasse-fregattar og Skjoldklasse-korvettar dei neste 20–25 åra. ​

Missilsystemet er særleg utvikla med tanke på å utnytte terrenget – både over land, i skjergarden og over ope hav i jakta på målet. Sidan NSM er vanskeleg å oppdage på radar, har høg manøvreringsevne og stor treffsikkerheit, er Sjøforsvaret no i stand til å møte dagens og framtidas kampscenario.​

 

 

Nytt sjømålsmissilNytt sjømålsmissil<ul><li>​ ​​​Navn: Naval Strike Missile<br></li><li> Type: Lavtflyvende sjømålsmissil<br></li><li> Rekkevidde: 150 km<br></li><li> Lengde: 4 meter<br></li><li> Vekt: 400 kg<br></li><li> Hastighet: Subsonisk – like under lydens hastighet<br></li><li> Produsent: Kongsberg Defence & Aerospace​​​​</li></ul>http://forsvaret.no/fakta_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=11

 Andre våpen

 

 

NASAMS II<img alt="" src="/media/PubImages/tknasams6336.jpg" style="BORDER:0px solid;" />NASAMS IINorwegian Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) II er et mobilt, modulbasert og svært treffsikkert luftvernsystem.http://forsvaret.no/fakta/utstyr/Vaapen/NASAMS-II

Publisert 22. mai 2014 16:09.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:31.