Forsvarets nye ubåter

Norge har verdens nest lengste kyst. Derfor har vi også enorme havområder å passe på. Ubåter kan operere skjult i lang tid, over store områder og med stor slagkraft.

Ula-klassen av ubåter, som Norge har i dag, har sikret våre farvann i snart 30 år, men fra midten av 2020-tallet skal de erstattes av fire nye ubåter av typen 212, produsert av thyssenkrupp i Tyskland.

Dette blir Sjøforsvarets største investering noensinne og for sjøfartsnasjonen Norge vil de nye ubåtene sikre fortsatt kampkraft på havet.

Viktig for mange

Ubåtene gir viktig støtte til andre deler av Forsvaret. Blant annet er ubåtene en uvurderlig støtte for spesialstyrkene, som kan dykke ut fra ubåten og ta seg til målet sitt helt ubemerket.

De nye ubåtene får også økt overvåkings- og etterretningskapasitet og de får vesentlig lengre rekkevidde, større utholdenhet og kan være mye lengre under vann.

Det er Forsvarsmateriell, etaten som står for innkjøp av nytt materiell til Forsvaret, som står for anskaffelsen og  majoriteten av prosjektarbeidet.

Les mer om ubåt-prosjektet her.

Photo copyright: thyssenkrupp Marine Systems & Morten Wanvik / Studio2 Fotograf Ingar NæssMILEPÆLER

 • Beslutning 2014
  Regjeringen beslutter at Forsvars­departementet (FD) skal utrede en nyanskaffelse av ubåter som skal erstatte Ula-klassen.
 • Helhetelig vurdering 2016
  Etter en helhetelig vurdering konkluderte FD den 7. april med at franske DCNS og tyske TKMS er de sterkeste leverandørkandidatene.
 • Strategisk partner 2017
  2. februar velger Regjeringen Tyskland som strategisk partner.
 • Signering 2020
  Kontrakt planlegges signert før 2020.
 • Ny ubåt 2025
  Vi mottar vår første nye ubåt.
 • Operativ bruk 2028
  Alle båter er levert og i operativ bruk. Ula-klassen planlegges faset ut mot slutten av 2020-tallet.
Publisert 12. september 2018 14:49. av Forsvarets mediesenter. Copyright foto: thyssenkrupp Marine Systems. Sist oppdatert 25. september 2018 13:27.