fakta_481_foafakta_481_foahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20520Luftvern øver ved Bodø under FOA i oktober 2019. Foto: Onar Digernes Aase/media/PubImages/20191015_ODA_7380.jpg

Fellesoperativ arena

Forsvarets faste alarmøvelse i Norge skal gjøre Forsvaret enda bedre på samarbeide mellom grenene og avdelingene.

​​​Fellesoperativ arena (FOA) er et øvingskonsept som ble innført i Forsvaret i 2012. Konseptet går ut på at forsvarsgrenenes individuelle øvelser samles under én paraplyøvelse (FOA 1–4). På den måten oppnår vi fellesoperative fordeler og blir bedre på å jobbe sammen og utnytte hverandres kapasiteter.

Øvelsen i 2019

I oktober 2019 deltar avdelinger fra Hæren, Sjøforsvaret, Heimevernet, Luftforsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon og Cyberforsvaret på alarmøvelsen. Avdelingene skal forflytte seg fra flere steder i landet til innsatsområder i Troms og Finnmark. Deler av styrken som deltar på øvelsen vil gjennomføre skarpskyting i Halkavarre skyte- og øvingsfelt på Porsangermoen. Denne delen av øvelsen foregikk fra 14. til 17. oktober.

Én av Forsvarets ni oppgaver er å hevde norsk suverenitet og suverene rettigheter ved å være til stede over hele landet – når det kreves. Derfor er det viktig at Forsvaret trener og øver over hele landet. Denne gangen falt valget på Troms og Finnmark. Det vil også være noe aktivitet på Andøya i Nordland.

Disse deltar

Fra Hæren sin side deltar deler av Telemark bataljon, Artilleribataljonen, 2. bataljon samt støtteelementer. Luftforsvaret bidrar med en luftvern stridsgruppe med et tilpasset NASAMS III-batteri, DA-20 Jet Falcon og F-16 jagerfly. Kontroll og varsling støtter også øvelsen, i tillegg til daglige operasjoner, og vakt- og sikringspersonell står for styrkebeskyttelse på Banak.

Heimevernet deltar med tre innsatsstyrker og personell fra de lokale heimevernsområdene i Troms og Finnmark, mens Sjøforsvaret deltar med to korvetter. Cyberforsvaret støtter de taktiske styrkesjefene.

Hensikten med øvelsen

FOA er en nasjonal, fellesoperativ øvelse hvor hensikten er at forsvarsgrenene skal øve på å forflytte avdelinger over store avstander. Forflytninger av avdelinger er komplekse operasjoner som krever logistikk, koordinering mellom enhetene og god planlegging. Derfor er det viktig at Forsvaret jevnlig øver på dette. 

Et viktig moment med øvelsen er at de ulike avdelingene trener sammen. Dette er en måte å trene på som både gir større effekt, og er mer kostnadsbesparende enn om de enkelte avdelingene skulle ha trent hver for seg.

 Les om øvelsen i 2019:

 

 

fakta_481_foaaktuelt_2433_oeverpaaraskforflytn/aktuelt/oever-paa-rask-forflytning/media/PubImages/1_20191015_KK__MGL0644.jpgSlik øver vi for å gjøre Norge tryggereForsvaret må kunne flytte avdelinger over store avstander på kortest mulig tid. Det har forsvarsgrenene fått trene på under en alarmøvelse de siste dagene.fakta_481_foahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7587

Publisert 28. januar 2015 09:55.. Sist oppdatert 18. oktober 2019 13:43.