Planinnlegg HærenPlaninnlegg Hærenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Planinnlegg Hæren.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6266

Ny karriere- og tjenesteplan for Hæren

Hærstaben har i samarbeid med andre relevante aktører innenfor personell- og kompetansedomenene utarbeidet nye K&T-planer for Hæren. Dette er et viktig steg videre i innføringen av ordning for militært tilsatte (OMT).

​​​​​Det er blant annet disse nye planene som danner utgangspunktet for hvordan vi skal bemanne det nye spesialistkorpset. 

Daværende generalinspektør for Hæren, generalmajor Rune Jakobsen, sa under sine foredrag til Hæren sommeren 2015 at «vi skal gi dere veikartet. Dere må selv følge med og bidra til å navigere slik at dere påvirker egen karriere». Derfor er Hæren tilfreds med at denne milepælen er nådd».

– Hæren er mennesker, og det er menneskene som skaper Hærens operative evne, hjemme og utenlands. Derfor er rett person, med rett kompetanse, på rett plass særdeles viktig, sier generalinspektøren for Hæren, Odin Johannessen, i sitt forord til den nye K&T-planen.

Karriere- og tjenesteplanen er avgjørende for å skape en helhet i tjenestemulighetene i og utenfor Hæren. Det er nå på plass. Den er på samme tid historisk, siden Hæren denne gangen har måttet tenke nytt, og beskrive karriereveier for to ordninger i ett felles korps. 

Med innføringen av OMT, har Hæren nå fått muligheten til å ivareta de som ønsker å følge en karriere som spesialist og de som søker seg mot sjefsstillinger i Hæren og Forsvaret for øvrig.

– Jeg vil be alle om å bidra til å videreutvikle karriere- og tjenesteplanen som dere nå leser, understreker generalmajor Johannessen

Hæren og menneskene i den vil fortsette å utvikle planen i tiden fremover. Når Hæren nå har to karriereløp, betyr dette at vi må tråkke nye spor og høste ny kunnskap og erfaring. 

Den nye K&T-planen er et godt utgangspunkt for den videre jobben med å utvikle en helhetlig kompetanseforvaltning for alle som tjenestegjør i Hæren og for hær-personell i tjeneste utenfor Hæren.

Publisert 3. mai 2016 15:26.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:34.