Forsvarets kontaktpunkt før og under tenesta

Administrativ foresatt avdeling (AFA) er kontaktpunktet i Forsvaret før og under teneste i internasjonale ope​​​​​rasjonar.

  • AFA Forsvaret: 800 89 520
  • Sjøforsvaret: 800 87 850

Nokre mindre avdelingar har eigne kontakttelefonar. Dette vil i så fall avdelinga opplyse om f​ør ​utreise.

Publisert 3. desember 2014 09:47.. Sist oppdatert 4. mars 2019 14:13.