Fantastiske ingenting

Hvorfor skal Norge ha et forsvar? Hva vil vi egentlig at skal skje?

Få svarene her

Hvorfor skal Norge egentlig ha nye kampfly?

Kampfly er en av de viktigste kapasitetene i et moderne og effektivt forsvar, og F-35 er verdens beste kampfly.

F-35 kan nedkjempe andre fly og mål på bakken og sjøen. Dessuten driver kampflyene elektronisk krigføring og forsyner egne styrker på sjø og land med verdifull informasjon. Flyets evne til å hente inn informasjon blir også avgjørende for Norges rolle som NATOs øyne og ører i nord.

Les mer

Hvorfor er vi medlem av NATO, verdens største forsvarsallianse?

Norge er et lite land med litt over fem millioner innbyggere. Vi har aldri hatt, og vil heller aldri ha, et eget forsvar som er stort nok til å stå imot et større angrep fra en mektig ytre fiende over lengre tid.

Et medlemskap i NATO er derfor avgjørende for Norges sikkerhet, fordi NATO-traktaten slår fast at et angrep mot ett medlemsland skal betraktes som et angrep på alle. «Én for alle, alle for én» har derfor vært fundamentet i norsk sikkerhetspolitikk helt siden 1949.

Les mer

Hvorfor kom 50 000 soldater hit for å øve på forsvaret av Norge?

NATO er en forsvarsallianse som i sin størrelse og kraft skal ha en avskrekkende effekt på eventuelle angripere. En NATO-øvelse kan på mange måter sammenlignes med en brannøvelse. De færreste av oss opplever en brann på nært hold i løpet av livet, men skulle det verste skje, er det lurt å ha testet alle rutiner på forhånd.

Trident Juncture var Forsvarets brannøvelse. Her øvde på ta imot soldater og utstyr fra hele NATO. Og sammen med 30 andre land øvde på å forsvare landet vårt ved et eventuelt angrep.

Les mer

Hvorfor skal Norge ha nye, avanserte ubåter?

Norge har verdens nest lengste kyst og rår over store havområder i nord. Vi har altså mye hav vi må passe på.

Ubåter kan operere skjult over store områder i lang tid, og de har stor slagkraft. Dette gjør at en motstander må bruke mye tid og krefter på å sikre seg mot ubåtene våre.

Regjeringen har derfor bestemt at Norge skal kjøpe fire nye ubåter for å bidra til å sikre Norges maritime interesser og egne grenser.

Les mer

I Norge har vi allmenn verneplikt, noe som betyr at kvinner og menn har samme plikt og rett til å tjene landet vårt. Verneplikten sikrer at Norge til enhver tid har et solid forsvar, bestående av våre best egnede folk.

Vi ønsker at så mange som mulig er motivert til å gjøre noe for landet sitt, og å tjenestegjøre i Forsvaret. Det er en plikt, men også en enestående mulighet for deg.

Les mer

Hvorfor må noen av våre beste, unge folk sendes ut i skogen, eller inn i fjellet i et helt år?

 

 

Fantastiske ingenting