Fantastiske ingenting

Hvorfor skal Norge ha et forsvar? Hva vil vi egentlig at skal skje?

Få svarene her

I Norge har vi allmenn verneplikt, noe som betyr at kvinner og menn har samme plikt og rett til å tjene landet vårt. Verneplikten sikrer at Norge til enhver tid har et solid forsvar, bestående av våre best egnede folk.

Vi ønsker at så mange som mulig er motivert til å gjøre noe for landet sitt, og å tjenestegjøre i Forsvaret. Det er en plikt, men også en enestående mulighet for deg.

Les mer

Hvorfor må noen av våre beste, unge folk sendes ut i skogen, eller inn i fjellet i et helt år?

Hvorfor skal Norge egentlig ha nye kampfly?

Kampfly er en av de viktigste kapasitetene i et moderne og effektivt forsvar, og F-35 er verdens beste kampfly.

F-35 kan nedkjempe andre fly og mål på bakken og sjøen. Dessuten driver kampflyene elektronisk krigføring og forsyner egne styrker på sjø og land med verdifull informasjon. Flyets evne til å hente inn informasjon blir også avgjørende for Norges rolle som NATOs øyne og ører i nord.

Les mer

Hvorfor er vi medlem av NATO, verdens største forsvarsallianse?

Norge er et lite land med litt over fem millioner innbyggere. Vi har aldri hatt, og vil heller aldri ha, et eget forsvar som er stort nok til å stå imot et større angrep fra en mektig ytre fiende over lengre tid.

Et medlemskap i NATO er derfor avgjørende for Norges sikkerhet, fordi NATO-traktaten slår fast at et angrep mot ett medlemsland skal betraktes som et angrep på alle. «Én for alle, alle for én» har derfor vært fundamentet i norsk sikkerhetspolitikk helt siden 1949.

Les mer

Hvorfor skal Norge ha nye, avanserte ubåter?

Norge har verdens nest lengste kyst og rår over store havområder i nord. Vi har altså mye hav vi må passe på.

Ubåter kan operere skjult over store områder i lang tid, og de har stor slagkraft. Dette gjør at en motstander må bruke mye tid og krefter på å sikre seg mot ubåtene våre.

Regjeringen har derfor bestemt at Norge skal kjøpe fire nye ubåter for å bidra til å sikre Norges maritime interesser og egne grenser.

Les mer

Fra meg til oss

En tjeneste, utdanning eller jobb i Forsvaret er noe mer enn bare en jobb. Du er med på å gjøre en viktig innsats for Norge. Du er med på å sikre friheten vår, rett og slett. Dette er ikke for alle, men for deg som kan tenke «oss» fremfor «meg».

Fantastiske ingenting