Forsvarets høgskole

Vi består av Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen, Stabsskolen, Befalsskolen og Institutt for forsvarsstudier.

ER DU PÅ JAKT ETTER OFFISERS- ELLER BEFALSUTDANNING VED FORSVARETS HØGSKOLE? KLIKK HER
 

 

hogskolene_2_defaulthogskolene_779_enkeltemner/hogskolene/kurs-og-enkeltemner/media/PubImages/Foredrag_lederutviklingsmodell_kalender.jpgKurs, studier og enkeltemnerFHS tilbyr poenggivende studier til sivilt og militært ansatte i Forsvaret. Foruten akkrediterte studier, utvikler og gjennomfører høgskolen en rekke kompetansehevende kurs, herunder grunnleggende stabsutdanning, lederutviklingskurs, og FN- og NATO-kurs.hogskolene_2_defaulthttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=566
hogskolene_2_defaulthogskolene_965_avdelinger1/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/media/PubImages/inne%20boks%203.jpgStudiekatalog og bibliotekEr du student ved Forsvarets høgskole eller på vei til å bli det?hogskolene_2_defaulthttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=568
hogskolene_2_defaulthogskolene_874_konferanse/hogskolene/Arrangementer/media/PubImages/arrangementer_3.JPGArrangementerArrangementer i regi Forsvarets høgskole er åpne og gratis for alle.hogskolene_2_defaulthttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=567
hogskolene_2_defaulthogskolene_69_forskning/hogskolene/Forskning/hogskolene/ForsvaretDocuments/Det%20uforutsette%20TORE%20LISTOU.jpgForskning og utviklingForsvarets høgskole bidrar med kunnskap om forsvars- og sikkerhetsfaglige spørsmål. hogskolene_2_defaulthttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=565
hogskolene_2_defaulthogskolene_105_forsvaretsutdannings/hogskolene/forsvarets-hogskole/media/PubImages/Toppbilde.jpgHva er Forsvarets høgskole?Forsvarets høgskole er én høgskole som består av Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen, Stabsskolen, Befalsskolen og Institutt for forsvarsstudier. hogskolene_2_defaulthttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=569

Publisert 18. mars 2015 08:33.. Sist oppdatert 3. august 2020 11:13.