karriere_3266_flytekniskutdanningkarriere_3266_flytekniskutdanninghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21791/media/PubImages/_P3A8960.jpg

/spesialist

Flyteknisk utdanning

Vedrørende koronasituasjonen og COVID-19

Opptak og seleksjon til de ulike utdanningsløpene går inntil videre som planlagt. Vi oppfordrer alle interesserte om å søke som normalt. Ved endringer vil denne siden oppdateres.Hvorfor søke flyteknisk utdanning i Luftforsvaret?

 • Spesialkompetanse på Luftforsvarets flysystemer
 • Lønn under utdanning
 • Gode karrieremuligheter
 • Fast jobb til fylte 60 år (med forbehold om bestått utdanning)
 • Gode tilsettingsvilkår

Luftforsvarets skolesenter

Luftforsvarets skolesenter sørger for utdanning og kompetanseheving til Luftforsvarets organisasjon.

Skolesenteret ligger lokalisert på Kjevik like utenfor Kristiansand. Som elev vil du kunne leie hybel gjennom Forsvaret, og spise alle måltider i spisemessen.

Skolesenteret har gode velferds- og idrettsfasiliteter.

Luftforsvaret skal utdanne flyteknikere til følgende flysystemer

 • F-35
 • P-8
 • C-130J
 • Bell412
 • NH90
 • AW101

Utdanningen skal gjøre elevene i stand til å utføre flyklargjøring på Luftforsvarets flysystemer.

Flysystemene er fordelt på Luftforsvarets baser rundt i landet. Geografisk tilknytning til personellet vil tas i betraktning ved systemfordeling.

Utdanningsforløp

Utdanningen består av to hoveddeler hvorav den første er grunnleggende spesialistkurs (GSK), som er etterfulgt av den tekniske utdanningen (EMAR). GSK vil foregå på Kjevik og varer i 6 uker.

Den flytekniske utdanningen består av grunnleggende- og typespesifikk utdanning. Grunnutdanningen (EMAR) vil foregå i sin helhet ved Kjevik, og typeutdanningen (EMAR) vil foregå ved respektiv avdelingen hvor du vil være under opplæring frem til du får utsjekk.

Varigheten på grunnutdanningen ved Luftforsvarets skolesenter er cirka 18 måneder. Typeutdanningen varer cirka 2 år, men dette vil variere noe fra elev til elev.

Opptakskrav

Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til utvidet intervju ved Rygge militære flystasjon iløpet av uke 25. Utvidet intervju innebærer gjennomføring av fysiske tester, helseundersøkelse, teoritest og intervju. Mer informasjon om oppmøte vil bli sendt ut. 

Følgende krav stilles til kandidatene:

 • Fullført førstegangstjeneste innen utdanningsstart
 • Fullført og bestått videregående skole
 • Plettfri vandel (kunne sikkerhetsklareres H)
 • Minimum karakter 4 på teoritest fra sesjon (allment evnenivå)
 • Tilfredsstille fysiske minstekrav 3/3 (styrke/utholdenhet) *
 • Helseprofil godkjent for internasjonal tjeneste
 • Normalt ikke eldre en 28 år

*Fysisk minstekrav ved opptak, for fast tilsetting er minstekrav 4/4. Se denne siden for kravtabell.

Vilkår

Personellet vil under grunnutdanningen få midlertidig tilsetting med grad OR2, visespesialist. Lønn iht Luftforsvarets lønnspolitikk, lønnsramme 32, alternativ 12.

Allerede tilsatt personell beholder lønn og grad, men vil i likhet med resterende elever være unntatt bestemmelsene om arbeidstid i arbeidstidsavtalen for Forsvaret under utdanningen ved Luftforsvarets skolesenter.

Når EMAR-grunnutdanning er fullført og bestått, og eleven tilfredsstiller alle formelle krav, vil samtlige få tilbud om fast tilsetting i Luftforsvaret (T60) ved overføring til avdelingene.

Lønn i henhold til Luftforsvarets lønnspolitikk, lønnsramme 32, alternativ 13.
Etter eleven har gjennomført og bestått EMAR typeutdanning, vil eleven søke om MAML.

Lønn vil reguleres etter utsjekksnivå.

Plikttjeneste

Etter fullført og bestått EMAR-grunnutdanning følger tre års plikttjeneste ved avdeling.

Plikttjenesten starter umiddelbart når elevene ankommer avdeling. Under plikttjenesten vil du fullføre EMAR typeutdanning, og få utsjekk på respektiv flysystem som flytekniker/avionikker. EMAR typeutdanning tar ca. 2 år.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for teknisk utdanning er 30. april.

Finn din utdanning

Forsvaret har et bredt utdanningstilbud med mange muligheter. Her kan du enkelt finne ut hva som passer for deg og dine interesser.

Se oversikt
Publisert 23. mars 2020 14:22.. Sist oppdatert 4. mai 2020 12:55.