fakta_740_i_rutefakta_740_i_rutehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19979Brigader Øyvind Kvalvik leder arbeidet med et nytt fagmilitært råd. /media/PubImages/MG__6433.jpg

I rute med FMR-arbeidet

Brigader Øyvind Kvalvik leder arbeidet med Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR). Før en kort sommerferie, forsikrer han om at arbeidet er i rute.

Tidsmessig er han nå kommet halvveis i arbeidet Forsvarssjefen har satt ham til å lede. Tre måneder er gått siden mandatet ble gitt, og tre måneder har han igjen til det fagmilitære rådet om den videre utviklingen av Forsvaret skal presenteres i oktober.

Kvalvik er likevel rolig, og slår fast at han er i rute.

Knallhard jobbing

— Det har blitt jobbet knallhardt i hele sektoren. Innspillene fra samtlige avdelinger i Forsvaret, samt arbeidstakerorganisasjonene, har vært mange og gode. Arbeidet med å ta frem FMR er en kjempedugnad, sier han.

Med seg har brigaderen et lite team som nå unner seg en kort sommerferie. Tilbake etter ferien skal innspillene utmeisles og diskuteres i forskjellige fora for så ferdigstille et helhetlig fagmilitært råd som Forsvarssjefen vil fremme regjeringen.

Kvalvik er tydelig på at utgangspunktet for dette fagmilitære rådet, har sin bakgrunn i endringene i våre omgivelser, herunder den sikkerhetspolitiske utviklingen.

— Det er et tydeligere alvorlig bilde. Behovet for å styrke Forsvaret er reelt, understreker Kvalvik.

Skalerbart

I mandatet er Forsvarssjefen bedt om å komme med et råd om hvordan bygge et styrket, robust forsvar videreutviklet fra gjeldende plan. Rådet vil gi svar på hva slags forsvar vi får på ulike nivåer og med ulike ressursbruk.

Forsvarssjefen bruker to ulike hovedgrupper for å komme frem til sitt råd. Sjefsgruppen består av alle gren- og dif-sjefene, pluss alle avdelingssjefene i Forsvarsstaben. Her diskuteres innspillene fra stabene og som så settes sammen til helhetlige, skalerbare strukturforslag.

Kjernegruppen er en mindre gruppe, bestående av sjefene med et fellesoperativt ansvar. Dette er sjef Etterretningstjenesten, sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), sjef Militærmisjonen i Brussel (MMB), sjef Forsvarsstab og administrerende direktør for Forsvarets Forskningsinstitutt. Her ser de på utviklingen av Forsvaret fra det overordnede strategiske nivået.

— Det er mye som gjenstår og vi må holde trykket oppe. Men vi er i rute med å få landet de anbefalingene vi trenger for å ha et helhetlig skalerbart råd til høsten, forsikrer Kvalvik.

Publisert 2. juli 2019 10:39. av Lars Hallingstorp. Sist oppdatert 2. juli 2019 10:41.