Vi utruster Forsvaret

Forsvarsmateriell har ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til økt operativ evne. Alt fra soldatens personlige bekledning til stridsvogner, ubåter, kampfly og teknologiske løsninger. Det er vår jobb å gi råd og foreta investeringer, og vi forvalter materiellet i hele levetiden for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav.

 AKTUELT

 

 

Nye feltvogner er levert til Heimevernet<img alt="" src="/media/PubImages/Overlevering%20feltvogner%20til%20Heimevernet%202.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />Nye feltvogner er levert til HeimevernetUnder en høytidelig overleveringsseremoni i Lutvann leir, torsdag 3. oktober 2019, ble de nye Volkswagen Amarok feltvognene overlevert HV-02. http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/nye-feltvogner-levert-til-heimevernet
Mottak av artillerisystemer til Hæren<img alt="" src="/media/PubImages/IMG_1104.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mottak av artillerisystemer til HærenForsvarsmateriell har mottatt de første artillerisystemene til Hæren hos leverandøren Hanwha Defence Cooperation i Sør-Korea.http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/mottak-av-artillerisystemer-til-hæren
Tre nye F-35 ankom Ørland torsdag kveld<img alt="" src="/media/PubImages/20190912HAH-5557.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tre nye F-35 ankom Ørland torsdag kveldTre nye kampfly landet på Ørland torsdag kveld. Norge har nå mottatt 22 kampfly og vil i løpet av året ha en første operativ evne med F-35.http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/tre-nye-f-35-ankom-ørland-torsdag-kveld