Vi utruster Forsvaret

Forsvarsmateriell har ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til økt operativ evne. Alt fra soldatens personlige bekledning til stridsvogner, ubåter, kampfly og teknologiske løsninger. Det er vår jobb å gi råd og foreta investeringer, og vi forvalter materiellet i hele levetiden for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav.

 AKTUELT

 

 

Sjøforsvaret har fått sitt nye logistikk- og støttefartøy<img alt="" src="/media/PubImages/Maud.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sjøforsvaret har fått sitt nye logistikk- og støttefartøyForsvarsmateriell og Forsvaret overtok den 16. november det nye logistikk- og støttefartøyet «Maud» i Sør-Korea. Forsvarsmateriell har hatt ansvaret for anskaffelsen.http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/sjøforsvaret-har-fått-sitt-nye-logistikk-og-støttefartøy
Transportpanservogner til Hæren<img alt="" src="/media/PubImages/Transportpanservogner1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Transportpanservogner til HærenForsvarsmateriell signerte den 19. november avtale om utløsning av opsjon for de 19 første serievognene av ny transportpanservogn til Hæren. http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/transportpanservogner-til-hæren
Nye feltvogner til Heimevernet<img alt="" src="/media/PubImages/Signering%20feltvogner%20til%20Heimvernet.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nye feltvogner til HeimevernetForsvarsmateriell har signert en rammeavtale for nye feltvogner til Heimevernet med Harald A. Møller AS.http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/nye-feltvogner-til-heimevernet