Vi utruster Forsvaret

Forsvarsmateriell har ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til Forsvarets operative evne. Det er vår jobb å gi råd og foreta investeringer, og vi forvalter materiellet i hele levetiden for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav. Dette gjelder alt fra soldatens personlige bekledning til stridsvogner, ubåter, kampfly og teknologiske løsninger.

 AKTUELT

 

 

Nytt radiosystem til Forsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/Nytt-radiosystem-til-Forsvaret_banner.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytt radiosystem til ForsvaretForsvarsmateriell signerte onsdag 1. juli kontrakt med Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) for nytt radiosystem til Forsvaret. Kontrakten har en verdi på 130 millioner kroner. http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/nytt-radiosystem-til-forsvaret
- Et etterlengtet kapasitetsløft for Heimevernets interne, ugraderte samband<img alt="" src="/media/PubImages/Kapasitetsløft%20for%20Heimevernets%20samband_A-banner.jpg" style="BORDER:0px solid;" />- Et etterlengtet kapasitetsløft for Heimevernets interne, ugraderte sambandDet første av mange vogntog med nytt radiosambandsmateriell til Heimevernet rullet nylig ut til HV-03 på Heistadmoen. Onsdag ble første del av sambandsleveransen formelt markert. http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/et-etterlengte-kapasitetsløft-for-heimevernets-interne-ugraderte-samband
- Alle skal få være den de er og elske den de vil<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvarsmateriell-ubaat-pride-desktop.jpg" style="BORDER:0px solid;" />- Alle skal få være den de er og elske den de vilForsvarsmateriell er en mangfoldig organisasjon som har nulltoleranse for diskriminering. Vi viser i år vår støtte til Oslo Pride 2020 via Forsvarsmateriells digitale plattformer. http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/alle-skal-få-være-den-de-er-og-elske-den-de-vil