Vi utruster Forsvaret

Forsvarsmateriell har ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til økt operativ evne. Alt fra soldatens personlige bekledning til stridsvogner, ubåter, kampfly og teknologiske løsninger. Det er vår jobb å gi råd og foreta investeringer, og vi forvalter materiellet i hele levetiden for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav.

 AKTUELT

 

 

Landstyrkene har fått nytt og kraftig forbedret militært tilpasset IKT-materiell<img alt="" src="/media/PubImages/DT13-banner.png" style="BORDER:0px solid;" />Landstyrkene har fått nytt og kraftig forbedret militært tilpasset IKT-materiellFlere hundre nye taktiske klienter ble denne uken overført til Hæren og Heimevernet. Klientene kan nærmest bare klikkes på plass i diverse kjøretøy. – Dette har vi sett frem til, sier sjef Brigade Nord Lars Lervik. http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/landstyrkene-har-fått-nytt-og-kraftig-forbedret-militært-tilpasset-ikt-materiell
Sjefsskifter i Forsvarsmateriell<img alt="" src="/media/PubImages/Sjefsbytte-Kolsås_artikkel.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sjefsskifter i ForsvarsmateriellKolsås, 17. januar: Brigader Ivar Halset ble i dag ny sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter etter brigader Morten Eggen. Kommandør Ole Janitz ble under samme seremoni ny sjef for Forsvarsmateriell felleskapasiteter etter brigader Ivar Halset. http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/sjefsskifter-i-forsvarsmateriell
Moderniseringen av Hæren fortsetter<img alt="" src="/media/PubImages/Mottakavingeniørpanservogn1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Moderniseringen av Hæren fortsetterForsvarsmateriell har mottatt Ingeniørpanservogn og pansret ambulanse til Hæren.http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/moderniseringen-av-hæren-fortsetter