Vi utruster Forsvaret

Forsvarsmateriell har ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til Forsvarets operative evne. Det er vår jobb å gi råd og foreta investeringer, og vi forvalter materiellet i hele levetiden for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav. Dette gjelder alt fra soldatens personlige bekledning til stridsvogner, ubåter, kampfly og teknologiske løsninger.

 AKTUELT

 

 

Intensjonsavtale om strategisk samarbeid mellom Forsvarsmateriell og KONGSBERG<img alt="" src="/media/PubImages/Kontraktsignering-Mime_Kongsberg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Intensjonsavtale om strategisk samarbeid mellom Forsvarsmateriell og KONGSBERGOslo, 27. mai: Forsvarsmateriell og Kongsberg Defence & Aerospace AS (KONGSBERG) har signert en intensjonsavtale om strategisk samarbeid. Avtalepartnerne skal studere mulighetene for å styrke det sivil-militære samarbeidet innen informasjonsinfrastruktur, eller såkalt kampnær IKT. http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/intensjonsavtale-om-strategisk-samarbeid-mellom-forsvarsmateriell-og-kongsberg
Nå har Norge 18 F-35 kampfly i landet<img alt="" src="/media/PubImages/Tre-nye-F35-A.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nå har Norge 18 F-35 kampfly i landetI går kveld landet tre nye F-35 fly på Ørland kun et par uker etter planen til tross for Covid-19 og medfølgende utfordringer hos mange av de involverte aktørene.http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/nå-har-norge-18-f-35-kampfly-i-landet
Viktig avtale for videre digitalisering av landstyrkene på plass<img alt="" src="/media/PubImages/Kontraktsignering_Mildef-banner.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Viktig avtale for videre digitalisering av landstyrkene på plassForsvarsmateriell har signert en kjøpskontrakt og en vedlikeholdsavtale med MilDef for militært tilpasset IKT-materiell. http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/viktig-avtale-for-videre-digitalisering-av-landstyrkene-på-plass