Vi utruster Forsvaret

Forsvarsmateriell har ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til økt operativ evne. Alt fra soldatens personlige bekledning til stridsvogner, ubåter, kampfly og teknologiske løsninger. Det er vår jobb å gi råd og foreta investeringer, og vi forvalter materiellet i hele levetiden for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav.

 AKTUELT

 

 

Ny sjef for Forsvarsmateriell felleskapasiteter<img alt="" src="/media/PubImages/Sjefsskifte-felleskapasiteter.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ny sjef for Forsvarsmateriell felleskapasiteterOnsdag 5. september 2018 ble brigader Ivar Halset ny sjef for Forsvarsmateriell felleskapasiteter etter oberst Lars Torgeir Dahl. http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/ny-sjef-for-forsvarsmateriell-felleskapasiteter
Vil du beskytte dem som beskytter oss?<img alt="" src="/media/PubImages/20171116MVV_6Z3A1191.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Vil du beskytte dem som beskytter oss?De som skal forsvare landet vårt, fortjener den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret.http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/karriere/kampanje-2018
Nye feltvogner til Heimevernet<img alt="" src="/media/PubImages/Signering%20feltvogner%20til%20Heimvernet.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nye feltvogner til HeimevernetForsvarsmateriell har signert en rammeavtale for nye feltvogner til Heimevernet med Harald A. Møller AS.http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/nye-feltvogner-til-heimevernet