Vi utruster Forsvaret

Forsvarsmateriell har ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til økt operativ evne. Alt fra soldatens personlige bekledning til stridsvogner, ubåter, kampfly og teknologiske løsninger. Det er vår jobb å gi råd og foreta investeringer, og vi forvalter materiellet i hele levetiden for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav.

 AKTUELT

 

 

Sjefsskifter i Forsvarsmateriell<img alt="" src="/media/PubImages/Sjefsbytte-Kolsås_artikkel.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sjefsskifter i ForsvarsmateriellKolsås, 17. januar: Brigader Ivar Halset ble i dag ny sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter etter brigader Morten Eggen. Kommandør Ole Janitz ble under samme seremoni ny sjef for Forsvarsmateriell felleskapasiteter etter brigader Ivar Halset. http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/sjefsskifter-i-forsvarsmateriell
Moderniseringen av Hæren fortsetter<img alt="" src="/media/PubImages/Mottakavingeniørpanservogn1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Moderniseringen av Hæren fortsetterForsvarsmateriell har mottatt Ingeniørpanservogn og pansret ambulanse til Hæren.http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/moderniseringen-av-hæren-fortsetter
Norske Hercules-fly blir brannslukkingfly i USA<img alt="" src="/media/PubImages/Bannerbilde_avhendingC130.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Norske Hercules-fly blir brannslukkingfly i USAForsvarsmateriell selger fem C-130H transportfly til det amerikanske selskapet Coulson Aviation (USA) Inc. Flyene skal brukes til brannslukking. http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/norske-hercules-fly-blir-brannslukkingsfly-i-usa