Vi er en av Norges mest attraktive arbeidsgivere!<img alt="" src="/media/PubImages/folk-blaa.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Vi er en av Norges mest attraktive arbeidsgivere!Etter kun halvannet år i drift er Forsvarsmateriell inne på alle Universums fire lister over attraktive arbeidsgivere blant studenter. Etter kun halvannet år i drift er Forsvarsmateriell inne på alle Universums fire lister over attraktive arbeidsgivere blant studenter. http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/universum2017

Prosjekter

Forsvarsmateriell er fagmyndighet for anskaffelser til Forsvaret og planlegger og fremskaffer materiell­kapasiteter til Forsvaret og øvrige etater. I 2017 arbeider vi med omlag 160 prosjekter.

Prosjekter

Leverandør­informasjon

Etaten vår er en viktig partner for norsk industri. Her finner du spesifikk informasjon knyttet til industrielt samarbeid og gjenkjøp, industrisikkerhet og internasjonalt samarbeid, samt lenker til lover og regelverk som omhandler anskaffelser.

Leverandørinformasjon

 AKTUELT

 

 

Vi er en av Norges mest attraktive arbeidsgivere!<img alt="" src="/media/PubImages/folk-blaa.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Vi er en av Norges mest attraktive arbeidsgivere!Etter kun halvannet år i drift er Forsvarsmateriell inne på alle Universums fire lister over attraktive arbeidsgivere blant studenter. http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/universum2017
Årsrapport 2016<img alt="" src="/media/PubImages/aarsrapport-16-bredde4.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Årsrapport 2016Her er vår første årsrapport! Året 2016 har vært preget av etableringen av en funksjonsdyktig etat, samtidig som vi har hatt kontinuerlig fokus på å opprettholde gode leveranser til Forsvaret.http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/årsrapport-2016
Forsvarsmateriell skal anskaffe nye maritime overvåkningsfly<img alt="" src="/media/PubImages/p-8_poseidon_BOING.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarsmateriell skal anskaffe nye maritime overvåkningsflyPå vegne av Forsvarsdepartementet har Forsvarsmateriell i dag undertegnet kontrakt med amerikanske myndigheter om anskaffelse av fem P-8A Poseidon maritime patruljefly (MPA) til Forsvaret. Det første flyet lander på norsk jord i 2022 og alle flyene vil være på plass innen 2023. http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/poseidon-signert