Vi utruster Forsvaret

Forsvarsmateriell har ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til økt operativ evne. Alt fra soldatens personlige bekledning til stridsvogner, ubåter, kampfly og teknologiske løsninger. Det er vår jobb å gi råd og foreta investeringer, og vi forvalter materiellet i hele levetiden for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav.

 AKTUELT

 

 

De første bergingspanservognene er overført til Hæren <img alt="" src="/media/PubImages/20181219FR_-1310.jpg" style="BORDER:0px solid;" />De første bergingspanservognene er overført til Hæren Sammen med Forsvarsmateriell var hærledelsen og representanter fra forsvarsindustrien til stede på Rena 19. desember, da de første nye bergingspanservognene ble overført til Hæren. http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/de-første-bergingspanservognene-er-overført-til-hæren
Nye håndvåpen til Forsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/HK%20416.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nye håndvåpen til ForsvaretForsvarsmateriell signerte 22. november en kontrakt med Heckler & Koch om levering av håndvåpen. Det skal leveres ytterligere 11 000 HK 416 til Forsvaret, hvorav cirka 7 000 er til Heimevernet.http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/nye-håndvåpen-til-forsvaret
Sjøforsvaret har fått sitt nye logistikk- og støttefartøy<img alt="" src="/media/PubImages/Maud.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sjøforsvaret har fått sitt nye logistikk- og støttefartøyForsvarsmateriell og Forsvaret overtok den 16. november det nye logistikk- og støttefartøyet «Maud» i Sør-Korea. Forsvarsmateriell har hatt ansvaret for anskaffelsen.http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/sjøforsvaret-har-fått-sitt-nye-logistikk-og-støttefartøy