Vi utruster Forsvaret

Forsvarsmateriell har ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til økt operativ evne. Alt fra soldatens personlige bekledning til stridsvogner, ubåter, kampfly og teknologiske løsninger. Det er vår jobb å gi råd og foreta investeringer, og vi forvalter materiellet i hele levetiden for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav.

 AKTUELT

 

 

Signerte kontrakt for smittesanering og avdelingsrens<img alt="" src="/media/PubImages/Kontraktsignering-smittesanering_og_avdelingsrens-Forsvarsmateriell.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Signerte kontrakt for smittesanering og avdelingsrensKolsås: I dag signerte Forsvarsmateriell kontrakt for smittesanering og avdelingsrens med Kärcher Futuretech GmbH. Kontraktene har en samlet verdi på ca. 66 MNOK med leveranser i 2021/2022. http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/signerte-kontrakt-for-smittesanering-og-avdelingsrens
Nordic Combat Uniform starter testing i felt<img alt="" src="/media/PubImages/NCU-testfase-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nordic Combat Uniform starter testing i feltProsjektet Nordic Combat Uniform (NCU) rykker stadig nærmere mål: Hele 480 soldater fra fire nordiske land skal nå teste uniformsystemene fra de gjenværende leverandørene i konkurransen før en verdig vinner kåres. http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/nordic-combat-uniform-starter-testing-i-felt
Nytt kampluftvernsystem til Hæren<img alt="" src="/media/PubImages/Nytt%20kampluftvernsystem%20til%20Hæren%20_illustrasjon.png" style="BORDER:0px solid;" />Nytt kampluftvernsystem til HærenForsvarsmateriell og Kongsberg Defence & Aerospace AS (KONGSBERG) signerte i dag en kontrakt for levering av et spesialdesignet kampluftvernsystem for å beskytte manøveravdelinger i Hæren.http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/nytt-kampluftvernsystem-til-hæren