forsvarsmateriell_238_årsrapport2016forsvarsmateriell_238_årsrapport2016http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=11Årsrapport 2016​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Her er vår første årsrapport!/media/PubImages/aarsrapport-16-bredde4.jpg

​​​​​​​​Året 2016 har vært preget av etableringen av en funksjonsdyktig etat, samtidig som vi har hatt kontinuerlig fokus på å opprettholde gode leveranser til Forsvaret. Overgangen til periodiserte regnskaper med etablering av åpningsbalanse, kombinert med oppgraderinger av forvaltningssystemet ved inngangen til 2016 har vært utfordrende.  Utfordringene er i stort håndtert gjennom 2016, men evnen til forsvarlig forvaltning vil også fremover påvirkes av disse samtidige og komplekse endringene.

Regnskapet for 2016 viser at Forsvarsmateriell oppnådde budsjettbalanse i etableringsåret og samtidig innfridde et effektiviseringskrav på 56 mill. kroner med dokumenterte gevinster på 63 mill. kroner. Vi er svært fornøyde med innsatsen som er gjort i organisasjonen for å håndtere etableringen av en funksjonsdyktig etat samtidig som resultatkrav nås.

Forsvarsmateriell har samlet sett en god måloppnåelse i 2016, med meget tilfredsstillende status på to mål, tilfredsstillende på tre mål og mindre tilfredsstillende på to mål.

Her kan du laste ned revisors beretning​ for regnskapsåret 2016
Her kan du laste ned Forsvarsmateriells kommentarer til Riksrevisjonen

Publisert 19. april 2017 08:51.. Sist oppdatert 11. mai 2017 10:13.