fluehjelm-stilling ledigfluehjelm-stilling ledighttp://forsvaret.no/media/PubImages/fluehjelm-stilling ledig.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6597

Er du vår nye økonomidirektør?

Som økonomidirektør er du ansvarlig for etatsstyringen og er etatssjefens øverste rådgiver innenfor virksomhets- og økonomistyring.

​​​​​​​For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i tea​m med de beste innen sine fagfelt - både i Norge og i utlandet.

Arbeidsoppgaver:​​

Som økonomidirektør er du ansvarlig for etatsstyringen og er etatssjefens øverste rådgiver innenfor virksomhets- og økonomistyring. I tillegg er funksjonen ansvarlig for administrative funksjoner for etatsstab med støtteverktøy.

Kvalifikasjoner:

  • Vi søker etter kandidater som har utdanning på høyere nivå (mastergrad) innen økonomi og ledererfaring fra økonomifunksjon i større virksomheter.
  • Økonomidirektøren skal ha gode analytiske evner, være resultat-, utviklings- og forbedringsorientert.
  • Rette vedkommende må vise til gode resultater og utstrakt ledererfaring fra privat eller offentlig sektor.
  • Rett person kjennetegnes med å være en trygg, inspirerende og fleksibel leder med gjennomslagskraft, høy integritet og må re dyktig til å lede, motivere og utvikle andre.
  • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig.
  • Stillingen inngår i ledergruppen i Forsvarsmateriell og rapporterer til direktør Forsvarsmateriell.

​​Vi tilb​yr:

  • Vi tilbyr en krevende og stimulerende arbeidshverdag i en spennende lederjobb.
  • Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ som avdelingsdirektør fra 743 100 til 935 600 kroner. Eventuell høyere lønn kan vurderes til særskilt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. 
  • Arbeidssted vil være Oslo.

Dersom du ønsker unntak fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av avdelingsdirektør Anders Skumsnes på tlf: 909 75 040.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 20. september 2016 13:47.. Sist oppdatert 26. september 2016 11:04.