forsvarsmateriell_307_–detteersomovergangeforsvarsmateriell_307_–detteersomovergangehttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=192/media/PubImages/minerydder_1.jpg

– Dette er som overgangen fra seil til dampskip

I slutten av august viste forskerne hvor langt de har kommet under en demonstrasjon i Horten.

I den nye langtidsplanen for Forsvaret er det lagt opp et nytt, ubemannet system for å rydde sjøminer. Teknologien skal være delvis operativ i 2026.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) samarbeider med Kongsberg gruppen om å utvikle teknologien som er nødvendig. Den autonome ubåten Hugin er allerede blitt en internasjonal suksess, hvor Forsvarsmateriell allerede har bestilt fire komplette Hugin undervannsfarkoster til Sjøforsvaret.

Bombekrater på havbunnen

Gjestene fikk se hvordan Odin ved hjelp av sensorer klarer å oppdage og unngå hindringer. De fikk også demonstrert hvordan Odin løser et oppdrag.

– Norge er et lite land. Vi må prøve å henge med i teknologiutviklingen. Men unntaksvis kan vi være med på å skape framtiden. Det har vi gjort med den ubemannede ubåten Hugin. Teknologien i Odin er etter min mening et nytt eksempel på at vi leder an, sa FFI-direktør, John-Mikal Størdal.

Han mener vi ser begynnelsen på noe stort.

– Denne teknologien har et stort potensial både sivilt og militært. Båter som Odin kan løse eksisterende oppgaver på nye, mer effektive og tryggere måter. Når systemet for mine-mottiltak er ferdig utviklet, sitter marinen på teknologi som kan brukes også på andre områder, sier Størdal.

Dette er som overgangen fra seilskip til damp, eller fra tre til stål. Kanskje kan vi si til barnebarna våre – jeg var der da det skjedde.

Hvorfor bruke autonome systemer?

Arbeidet med å gjøre Odin autonom er en del av en større autonomisatsing på FFI. Kompetanse fra hele instituttet er samlet for å utvikle autonomi for ubemannede systemer på sjøen, i lufta og på land. Den autonome «hjernen» som styrer Odin er utviklet av autonomi-prosjektet.

I den nye minemottiltak-systemet skal USV-er som Odin taue influensminesveip – en jobb som i dag gjøres av bemannede skip. Den skal også kunne brukes til å kartlegge havbunnen, og som hjelpebåt for å frakte ubåten Hugin ut og inn av minelagte områder.

Morten Nakjem leder FFIs arbeid med å utvikle minesystemet. Ifølge Nakjem er det mange grunner til å bruke autonomi i minejakt.

– Det er mer effektivt, raskere, mindre sårbart, skalerbart, har kortere produksjonstid, utdanning av operatører er enklere, det er billigere, tryggere og krever lavere bemanning enn dagens løsning. Dermed frigjør vi personell til andre oppgaver, sier Nakjem.

Sømløst samarbeid

For Forsvarsmateriells del, har medarbeidere fra Maritime kapasiteter bidratt med sin fagteknologiske kompetanse i testingen og utviklingen av Odin. Både FFI, Forsvarsmateriell og Sjøforsvaret samarbeider nå tett om hvilke krav som må stilles til et slikt fartøy, men det er Forsvarsmateriells oppgave å spesifisere kravene til båtene som til syvende og sist skal drive minesveip og minejakt.

Utviklingen av Hugin og Odin viser hvordan små nasjoner kan ta frem høyteknologiske militære kapasiteter. Et godt og sømløst samarbeid mellom FFI, Kongsberg Maritime, Forsvarsmateriell og Sjøforsvaret har medvirket til å fremskaffe nytt materiell og løsninger som møter Forsvarets fremtidige behov.

Les mer på ffi.no

Publisert 21. september 2017 11:05.. Sist oppdatert 21. september 2017 11:06.