forsvarsmateriell_331_kompetansebyggingogiforsvarsmateriell_331_kompetansebyggingogihttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=445/media/PubImages/hr.jpg

Kompetansebygging og integrering i HR-prosesser

Forsvarsmateriells verdigrunnlag og etiske standard er bygget inn i vesentlige HR-prosesser slik som rekruttering, medarbeidersamtaler, tjenesteuttalelser og medarbeiderundersøkelser.

Forsvarsmateriell er en moderne kompetanseorganisasjon som er avhengig av riktig kompetanse, til rett tid på riktig sted for å løse sitt samfunnsoppdrag. En moderne kompetanseorganisasjon bygger på forutsetningen om et godt arbeidsmiljø og en god verdimessig forankring.

Igjennom ulike kommunikasjons- og opplæringsaktiviteter skal Forsvarsmateriells ansatte få tilstrekkelig kunnskap om verdigrunnlaget, gjeldende etiske retningslinjer og Forsvarsmateriells anti-korrupsjonsprogram.

Ansatte i Forsvarsmateriell vil under utførelse av sine arbeidsoppgaver kunne møte etiske problemstillinger og dilemmaer. For å opptre korrekt og i henhold til etatens verdier har Forsvarsmateriell etablert et opplegg for kunnskapsbygging samt inkludert verdigrunnlaget og etisk standard i alle vesentlige personalprosesser bla ved å:

  • gi ansatte en innføring i etatens integritetsprogram på introduksjonsdag for nyansatte
  • gjennomføre dilemmatrening hvor deltakerne øver på å identifisere og drøfte relevante og konkrete etiske problemstillinger og dilemmaer
  • gjennomføre nanolæring med relevante temaer
  • gjennomføre obligatorisk opplæringssesjon for ansatte med næringslivskontakt hvor deltakerne går i dybden på utvalgte temaer knyttet til næringslivslivskontakt
  • teste kandidatens holdninger og evne til etisk refleksjon i rekrutteringsprosessen
  • stille spørsmål knyttet til etatens kjerneverdier i medarbeidersamtalen

Senter for integritet i forsvarssektoren (SIFS) er en sentral samarbeidspartner i integritetssystemet og bistår Forsvarsmateriell innen kompetansebygging. 

Publisert 10. november 2017 12:48.. Sist oppdatert 30. mars 2020 15:21.