Vi utruster Forsvaret

Forsvarsmateriell har ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til økt operativ evne. Alt fra soldatens personlige bekledning til stridsvogner, ubåter, kampfly og teknologiske løsninger. Det er vår jobb å gi råd og foreta investeringer, og vi forvalter materiellet i hele levetiden for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav.

 AKTUELT

 

 

Nytt kampluftvernsystem til Hæren<img alt="" src="/media/PubImages/Nytt%20kampluftvernsystem%20til%20Hæren%20_illustrasjon.png" style="BORDER:0px solid;" />Nytt kampluftvernsystem til HærenForsvarsmateriell og Kongsberg Defence & Aerospace AS (KONGSBERG) signerte i dag en kontrakt for levering av et spesialdesignet kampluftvernsystem for å beskytte manøveravdelinger i Hæren.http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/nytt-kampluftvernsystem-til-hæren
Nye feltvogner er levert til Heimevernet<img alt="" src="/media/PubImages/Overlevering%20feltvogner%20til%20Heimevernet%202.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />Nye feltvogner er levert til HeimevernetUnder en høytidelig overleveringsseremoni i Lutvann leir, torsdag 3. oktober 2019, ble de nye Volkswagen Amarok feltvognene overlevert HV-02. http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/nye-feltvogner-levert-til-heimevernet
Mottak av artillerisystemer til Hæren<img alt="" src="/media/PubImages/IMG_1104.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mottak av artillerisystemer til HærenForsvarsmateriell har mottatt de første artillerisystemene til Hæren hos leverandøren Hanwha Defence Cooperation i Sør-Korea.http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/mottak-av-artillerisystemer-til-hæren