Hærens nye CV9030N stormpanservogn. / The Norwegian Army's new CV9030N infantry fighting vehicle.Hærens nye CV9030N stormpanservogn. / The Norwegian Army's new CV9030N infantry fighting vehicle.http://forsvaret.no/media/PubImages/kampvogn1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5891
Forsvarets oppgraderte CV9030 stormpanservogn / A Cv9030 tankForsvarets oppgraderte CV9030 stormpanservogn / A Cv9030 tankhttp://forsvaret.no/media/PubImages/kampvognprosjekt.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5892

Kampvognprosjektet

Kampvognprosjektet er Hærens største investering noensinne. De nye CV90-vognene skal erstatte Hærens gamle CV9030-flåte og vil gi Hæren et betydelig operativt løft.

​​​​​​​​​​​​De nyanskaffede vognene skal erstatte CV9030-vognene som ble tatt i bruk av Hæren på 90-tallet. Prosjektet har en kostnadsramme på 10 milliarder kroner. Prosjektet innebærer en oppgradering av CV9030-flåten på 103 kampvogner og bygging av 41 helt nye vogner. Den nye CV90-familien vil bli levert i fem modeller med ulike egenskaper.​

MILEPÆLER:

 • Prosjekt 5436 ble godkjent av Stortinget i juni 2012.
 • Forsvarets logistikkorganisasjon signerte kontrakt med BAE Systems Hägglunds 21. juni 2012.
 • Serieleveransene ble innledet med levering av Stormpanservogner 24.februar, 2015.
 • Hæren ved Panserbataljonen fikk sine første vogner september 2015.
 • Oppgraderte og nyproduserte vogner bli levert kontinuerlig frem mot 2018.

FA​​KTA

 • Det norske kampvognprosjekt skal levere 74 stormpanservogner, 21 oppklaringsvogner, 15 stridsledelsesvogner, 16 stormingeniørvogner og 16 multirollevogner med bergings-. VIP-, transport- og sanitetskapasitet. Fire av stormpanservognene MK III vil gå som skolevogner i tillegg til to MK I - vogner.
 • De er heldigitalisert, noe som betyr at alt fra ammunisjonslagre til motorstatus kan kontrolleres via berøringskjermer.
 • De nye vognene er mye bedre beskyttet mot miner, men har fortsatt utmerket fart og mobilitet.
 • Vognene kan operere både under ekstrem kulde og ekstrem varme.

Vognene er utstyrt med:

 • 360 graders kamera som gir mannskapet suveren overblikk rundt vognen. Kameraene har også termisk kapasitet.
 • Moderne og forsterket pansring som gir soldatene bedre beskyttelse enn tidligere.
 • Kraftigere våpensystemer, blant annet 12,7 RWS med termisk kapasitet, nyutviklet 7,62mm mitraljøse i tillegg til 30mm kanon.
 • Nærmere 200 unike IP-adresser som gjør at mannskapene hele tiden sender og mottar kritisk informasjon fra egen og andres vogner. Dette betyr økt situasjonsforståelse og beslutningsgrunnlag.

Kontraktør

BAE Systems Hägglunds AB, (SWE)

Prosjektet har også inngått flere gjenkjøpsavtaler som gjør at en rekke norske industribedrifter er delaktige i prosjektet.

 • CHS Nor AS
 • Ritek AS
 • Kongsberg ​Gruppen
 • Thales Norge AS
 • ​Vinghøg AS​​​​
 • T&G Elektro
 • Norautron AB​
 • Tamek ​AS​​

Publisert 12. april 2016 11:59.. Sist oppdatert 10. juli 2017 14:52.