Administrasjonskonsulent

Liker du en blanding av praktiske, kreative og teoretiske oppgaver? Takler du multitasking og tidspress? Da har vi i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter en ledig stilling til deg som førstekonsulent i avdelingsstaben.

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske,​ merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sitt fagfelt – både i Norge og utlandet.

Har du lyst på en jobb med mange forskjellige gjøremål? Liker du en blanding av praktiske, kreative og teoretiske oppgaver? Takler du multitasking og tidspress? Da har vi i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter en ledig stilling til deg som førstekonsulent i avdelingsstaben. I IKT-kapasiteter er vi cirka 300 ansatte hvorav staben består av 15 personer.

Arbeidsoppgaver:

 • Ha helhetsoversikt over ledelsens gjøremål, i tillegg til oppfølging og tilrettelegging.
 • Rådgiver for divisjonen innenfor saksbehandling, rutiner og systemer.
 • Administrativ støtte og saksbehandling for ledergruppen.
 • Dokumenthåndtering: kvalitetssikring, fordeling og oppbevaring i henhold til gjeldende regelverk.
 • Være lokal informasjonsforvalter.
 • Utarbeide og sammenstille informasjon for internpublisering på vegne av ledelsen.

Kval​ifikasjoner:

 • Du har bachelorutdanning eller tilsvarende med relevant fagkrets og relevant erfaring.
 • Du er flink til å kunne uttrykke deg godt både muntlig og skriftlig.
 • Stillingen krever at du behersker aktuelle IT-verktøy.
 • Du må være serviceinnstilt og ha gode kommunikasjonsevner.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig før tilsetting.
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til arkivsystemet Doculive og at du har kunnskap om sikkerhetsloven og offentlighetsloven.

Vi tilb​​yr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø.
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås t-banestasjon.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent kode 1408, lønnsspenn fra 470 000 til 530 000 kroner brutto per år. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger vedrørende stillingen får du ved henvendelse til avdelingsdirektør/stabssjef Hege Selvig, på telefon 975 49 451.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.​​

Publisert 27. januar 2017 12:22.. Sist oppdatert 10. juli 2017 14:59.