Advokat/advokatfullmektig - anskaffelser

Forsvarsmateriell har ansvar for en av landets største og mest komplekse kontraktsporteføljer. I tillegg håndterer Forsvarsmateriell juridiske problemstillinger innenfor et bredt spekter av andre fagområder. Forsvarsmateriell skal derfor opprette en ny juridisk seksjon som skal bistå både organisasjonen og ledelsen i Forsvarsmateriell med juridisk og strategisk rådgivning av høy kvalitet.

Forsvarsmateriell har høye ambisjoner for den juridiske seksjonen. Siden seksjonen er under etablering, vil du få være med på å bygge opp et sterkt og robust juridisk fagmiljø som skal levere praktiske råd basert på god virksomhetsforståelse.

Vi ønsker å tiltrekke oss søkere som samlet kan gi oss den kombinasjonen av kompetanse som trengs for å utføre denne oppgaven. Da målsettingen er å bygge opp et lag hvor seksjonens behov skal dekkes i fellesskap, trenger vi erfarne jurister til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Gi faglige råd og vurderinger om anskaffelser og oppfølging av kontrakter til ledelse, stab og interessenter i Forsvarsmateriell
 • Gi opplæring i sentrale anskaffelsesrettslige og kontraktuelle spørsmål
 • Delta på møter om anskaffelses- og kontraktsrettslige temaer i Forsvarsmateriell og Forsvarsdepartementet
Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner:

 • Master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen med gode akademiske resultater
 • Erfaring fra offentlige anskaffelser
 • Gode fremstillingsevner skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk
 • Kjennskap til offentlig forvaltning, forsvarssektoren, og/eller industrisamarbeid er en fordel
 • Må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig

Personlige egenskaper

 • Høy integritet
 • Strukturert, fleksibel, nøyaktig og løsningsorientert
 • Har evne til å kommunisere komplekse problemstillinger på en forståelig måte
 • Kan samarbeide på tvers av fagdisipliner, og har høy grad av serviceinnstilling
Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

En krevende og stimulerende arbeidshverdag med fokus på faglig utvikling
Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i etableringsfasen av juridisk seksjon og Forsvarsmateriell
Selvstendighet, ansvar og påvirkningsmuligheter
Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
Gode pensjons- og velferdsordninger
Stillingen avlønnes i henhold til Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434 eller seniorrådgiver kode 1364 (516.000 - 702.500). For særlige kvalifiserte kandidater kan høyere avlønning vurderes.Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse
Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Nærmere opplysninger om stillingen, kontakt juridisk direktør Johan Kvandal på tlf 91637437, mail: jkvandal@mil.no.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Publisert 2. juni 2017 10:54..