AmmunisjonAmmunisjonhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Ammunisjon.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7752Dette bildet viser noe av beredskapsammunisjonen som er i bruk i Forsvaret i dag.

Anskaffelse av ammunisjon

​​​​​​Prosjekt 2589 - Anskaffelse av ​​ammunisjon skal anskaffe ammunisjon for å opprettholde beredskapslagre av ammunisjon. Ammunisjonstyper bestemmes ved årlig behovsvurdering.

Milepæle​​r:

  • Prosjektet mottok gjennomføringsoppdrag fra Forsvarsdepartementet 21. mai 2015.
  • Prosjektet er planlagt terminert i 2021.

​​Kontrakt​​ør:

​Det er per nå ikke tildelt kontrakter til noen  leverandører.​​


Publisert 26. oktober 2016 13:11.. Sist oppdatert 10. juli 2017 14:54.