Arkivmedarbeider

 

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser. Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.


Vi søker ny medarbeider innenfor arkiv- og dokumentforvaltning.

Hovedoppgaven vil være å ivareta rollen som innsynskoordinator, samt rullering av andre løpende arkivfaglige oppgaver.Enheten og arbeidsområdet er under utvikling, stillingen er nyopprettet og endringer i arbeidsoppgaver må derfor påberegnes. Den som tilsettes vil utføre oppgaver knyttet til arkivfaglige driftsoppgaver, innsynsbehandling, brukerstøtte, saksbehandlingsflyt, systemadministrasjon og utføre ulike kursaktiviteter innenfor området.

Administrasjonsseksjon i Fellestjenester har ansvaret for; arkiv- og dokumentforvaltning for hele etaten, lokale innkjøp, lokal sikkerhets- og brukeradministrasjon, resepsjon og administrativ støtte til etatsstab.

Arbeidsoppgaver

 • Innsynskoordinator - koordinere behandling av innsynskrav iht. lover og forskrifter
 • Løpende arkivfaglige oppgaver
 • Utvikle rutiner og veiledninger
 • Arkivfaglig rådgivning
 • Holde kurs; herunder innsynsbehandling, generell saksbehandling og bruk av sak- og arkivsystem m.m
 • Publisering av informasjon på Forsvarsmateriells intranett

  Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innenfor arkiv, bibliotek eller andre beslektede fag på høyskole-/universitetsnivå
 • Annen utdanning og/eller spesielt relevant og lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring fra arkiv med sak- og arkivsystemer,(journalføring, arkivering og deponering og avlevering, arkivplan m.m)
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Kunnskap om offentleglova og sikkerhetsloven med forskrifter
 • Må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, nøyaktig og trives med rutinepreget arbeid
 • Løsningsorientert, initiativrik med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, trives med å jobbe i team
 • Trives med tidvis å håndtere stor arbeidsbelastning
 • Faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Trygg og komfortabel med formidling i større forsamlinger
 • Gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Medlemskap i Forsvarets personellservice
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler i det ærverdige Militærhospitalet, sentralt i Oslo utenfor Akershus festning og gangavstand til all offentlig kommunikasjon ved Oslo Sentralbanestasjon

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363, lønnsspenn kroner 524 200,- til 607 700,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Kontakt

Navn: Merethe Fredheim
Tittel: Fagansvarlig Arkiv
Telefon: 988 90 982
E-post: mefredheim@mil.no

Navn: Unn Grasmo Haugen
Tittel: Administrasjonssjef
Telefon: 400 36 563
E-post: uhaugen@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 10. august 2018 17:12.. Sist oppdatert 20. august 2018 20:19.