Avdelingsingeniør - bekledning

Stillingen innebærer teknisk saksbehandling, med hovedvekt på personlig bæreutrustning til alle brukergrupper i Forsvaret.

​​​​​​​​Ved vår Avdeling for personlig bekledning og utrustning (PBU) er det en ledig stilling som avdelingsingeniør. Avdelingen er fagmyndighet for alt av materiell som soldaten har på seg i felt og i annen tjeneste. Dette omfatter alt fra fottøy, underbekledning, skallbekledning og messeuniformer, til bæreutrustning og ballistiske produkter.

Avdelingen foretar den tekniske saksbehandlingen av alle prosjekt- og driftsanskaffelser innenfor personlig bekledning og utrustning, og er ansvarlig for teknisk kravstilling og evaluering av alle anskaffelser innenfor fagområdet. Ved eventuelt internt opprykk kan det bli aktuelt med fast tilsetting i tilsvarende stilling som avdelingsingeniør kode 1085.

Arbeidsoppgaver:​

 • ​​Stillingen innebærer teknisk saksbehandling, med hovedvekt på personlig bæreutrustning til alle brukergrupper i Forsvaret. Med bæreutrustning menes stridsvester med alle typer lommer, og alle modeller av ryggsekker og utstyrsbager.
 • Du skal utarbeide og vedlikeholde tekniske spesifikasjoner.
 • Du skal gi teknisk fagstøtte ved anskaffelsesprosesser og andre pågående prosesser ved avdelingen.
 • Du skal gjennomføre kvalitetskontroller på leveranser.
 • Du skal utarbeide retningslinjer og regelverk for bruk og forvaltning av materiellet innenfor fagområdet.
 • ​Du må holde deg oppdatert på produktutvikling innenfor fagområdet.
 • Du må holde deg oppdatert på de til enhver tid gjeldende standarder innenfor fagområdet.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner:​​​

 • Du må ha minimum treårig utdanning (bachelor) på universitet/høyskole innenfor relevant fagfelt.
 • Du må være strukturert, ha helhetsoversikt, være kreativ og initiativrik, og du må kunne ta helhetsansvar for nærmere spesifisert felt innenfor bekledning og utrustning.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • Du må ha gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk og engelsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse.
 • Det er ønskelig med minimum to års arbeidserfaring innen relevant fagfelt​​.
 • Det er også ønskelig med kjennskap til produktutvikling og produksjon.
 • Videre er det ønskelig med gode basiskunnskaper innen ulike dataverktøy (Office-pakken) og kjennskap til SAP, samt kjennskap til og erfaring med bruk av bæreutrustning og andre relevante produkter innenfor friluftslivsegmentet.

Vi tilbyr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som avdelingsingeniør kode 1085 etter kvalifikasjoner. Lønnstrinn mellom 54 og 58. Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av avdelingssjef Sjur Glenjen, tlf: 67 86 33 72 eller mobil: 474 62 103.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.​

Publisert 21. februar 2017 14:12.. Sist oppdatert 21. februar 2017 14:30.