Kystvaktens nye dataverktøy for søk og redningKystvaktens nye dataverktøy for søk og redninghttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=163https://youtu.be/Tqm6pMbye9A

Beslutningsstøtteverktøy til Kystvakten

Prosjekt P8018 leverer et beslutningsstøtteverktøy som gir kystens voktere et bedre oversiktsbilde.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Igjennom P8018 i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter er det utviklet et beslutningsstøtteverktøy som bidrar til at Kystvakten utfører mer målrettede oppgaver både innen Forsvarets primæroppgaver og oppgaver relatert til Kystvaktloven.

Kystvaktens nye arbeidsverktøy er videreutviklet fra Forsvarets kommando- og kontrollsystem NORCCIS. Informasjonsinnhentingen er automatisert og informasjonsflyten med eksterne aktører forbedret. Verktøyet gir en enklere hverdag med moderne teknologi.

Alle av Kystvaktens 15 fartøyer har fått denne løsningen, i tillegg til Kystvaktens hovedbase på Sortland.

Viktigste ​funksjonso​mråder:

 • Suverenitetshevdelse
 • Fiskerioppsyn, fangstoppsyn, ressurskontroll
 • Tolloppsyn
 • Miljøoppsyn
 • Andre oppsynsoppgaver
 • Redningsaksjoner
 • Kontroll i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser
 • Rapportering
 • Seilingsprogram

​Milepæler:

 • ​November 2014 - Utrulling av NORCCIS og installasjon av plattform og nettverk til alle KV-fartøy
 • Juli 2015 - Utrulling av NORCCIS - Søk og redning 
 • Mars 2016 - Utrulling av NORCCIS - Rapportering og seilingsprogram
 • Sept 2016 - Terminering av prosjektet 
 

FAKTA:​ 

 • ​​Det er Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter (tidligere FLO IKT-kapasiteter) som har utviklet verktøyet.
 • Systemet gir Kystvakten tilgang til mye mer beslutningsinformasjon. Informasjonen vil ha høyere kvalitet og vil kunne oppdrives raskere. Med beslutningsinformasjon menes informasjon som for eksempel gjør det lettere for Kystvakten å ta beslutninger om hvilke fartøy som bør inspiseres.
 • Forsvaret har spart store summer på å utvikle dette systemet selv.

Kontrakt​​ører:​​

Forsvarsmateriell og Forsvaret har selv ledet og utviklet løsningen med støtte av Bouvet, SopraSteria, Teleplan og Atea.

Publisert 8. mars 2016 13:43.. Sist oppdatert 10. juli 2017 14:51.