Controller Kampflyprogrammet

Ved Forsvarsmateriell /Økonomiavdelingen er det ledig stilling som seniorrådgiver/controller som på vegne av direktøren skal følge opp internkontroll og økonomisk styring av anskaffelsen av kampfly F-35. Det blir en viktig oppgave å bygge opp et velfungerende internkontrollsystem og sikre etterlevelsen av dette. I tillegg til kampflyprogrammet har Forsvarsmateriell mange andre store og kommende nvesteringsprosjekter, hvor oppfølging og etterlevelse av internkontroll blir viktige oppgaver.

​Anskaffelsen av kampfly F-35 er administrativt underlagt Forsvarsmateriell(FMA) og er det største investeringsprosjektet Forsvarsmateriell gjennomfører. Programmet har også en direkte tilknytning til Forsvarsdepartementet og ledes av programdirektøren som har det overordnede ansvaret for anskaffelsen av F35 med tilhørende våpen og støttesystemer.

Arbeidsoppgaver:
Som Controller skal du følge opp og påse etterlevelse av internkontroll og økonomisk styring av anskaffelsen av kampfly F-35. Videre skal du utvikle et velfungerende internkontrollsystem og implementere bruk av dette på øvrige anskaffelsesprosjekter. Du skal rapportere og gjøre avvikanalyser, utvikle økonomirapporter i SAP, gi økonomifaglig rådgivning, samt bistå avdelingen ved behov.

 • Internkontroll
 • Rapportering
 • Avviksanalyse
 • Økonomisk rådgivning

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere økonomisk utdannelse
 • Du må ha minst 2 års erfaring som controller/businesscontroller i privat eller offentlig sektor
 • Du må ha gode norsk og engelsk lese- og skrivekunnskaper
 • God kompetanse på bruk av digitale verktøy, Excel
 • God kjennskap og forståelse for ERP systemer. Vi benytter SAP
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra oppfølging av store investeringsprosjekter
 • God forståelse for kartlegging, bygging av gode internkontrollrutiner og nøkkelkontroller

Personlige egenskaper:

 • Du må være analytisk, strukturert og nøyaktig
 • Proaktiv og en god relasjonsbygger med et ønske om å utvikle og påvirke
 • Initiativrik og selvgående
 • Engasjert og viser høy grad av integritet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler i det ærverdige Militærhospitalet, sentralt i Oslo utenfor Akershus festning og gangavstand til all offentlig kommunikasjon ved Oslo Sentralbanestasjon
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Seniorrådgiver, lønnsspenn kroner 590 000,- til kroner 704 800,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av økonomisjef Hilde Svindal, mobil 916 53 277.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.


Publisert 23. august 2017 12:31.. Sist oppdatert 4. september 2017 13:16.