Controller - kampvognprosjektet

Ved kampvognprosjektet i Forsvarsmateriell landkapasiteter er det ledig ett års vikariat som planlegger/controller, med mulighet for noe forlengelse.

​​​​​​​​​​​​​Kampvognprosjektet skal oppgradere og modifisere Hærens flåte av middelstunge panserkjøretøy med tilhørende støtte- og delsystemer. Prosjektet er svært krevende og komplekst, og stiller store krav til prosjektorganisasjonens kompetanse og gjennomføringsevne​


Hovedarbeidsoppgaver

 • Utarbeide og følge opp prosjektplaner og økonomi i ARTEMIS-FID og SAP, herunder å budsjettere, etablere prognose og følge opp/rapportere forbruk/planer på prosjektet. Analysere og anbefale tiltak med hensyn på fremdrift og økonomi, herunder usikkerhetsstyring
 • Planlegge, lede og følge opp ressursdialog med interne og eksterne aktører
 • Administrativ støtte til prosjektets medarbeidere
 • Oppfølging og kontroll av kontrakter og fakturaer
 • Være prosjektets fagressurs på verktøyene ARTEMIS-FID, SAP og EasyRis

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant økonomisk utdannelse fra universitet eller høyskole. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Ønskelig med erfaring fra bruk av ARTEMIS-FID, SAP, planleggingsverktøy (Ms Project) og usikkerhetsverktøy (EasyRisk)
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektplanlegging og prosjektoppfølging som planlegger/controller eller tilsvarende
 • God helhetsforståelse.
 • Analytisk, strukturert og nøyaktig.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.
 • Ønskelig med kjennskap til Forsvarets prosjektrammeverk PRINSIX
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås t-banestasjon
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, kr 516.000,- til kr 567.000,- brutto per år. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til prosjektleder, oberst Ellef Iversen på tlf 489 92 825, eller på e-post eiversen@mil.no

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitiskmål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 6. mars 2017 15:17.. Sist oppdatert 7. mars 2017 12:24.