Delprosjektleder (P-8A Poseidon)

Vi søker delprosjektleder, Logistikkstøtte for fremskaffelse av nye overvåkningsfly, P-8A Poseidon
Prosjektavdelingen i Luftkapasiteter ivaretar materiellinvesteringer for Forsvaret, og i hovedsak Luftforsvaret. Dette innebærer fremskaffelse av nye luftsystemer som for eksempel NH90 helikoptre og nye Luftvernsystemer. Prosjektavdelingen ivaretar også oppgraderingsprosjekter på eksisterende materiell og luftsystemer.

 Luftkapasiteter har fått i oppdrag av Forsvarsdepartementet å anskaffe nye overvåkningsfly av typen P-8A Poseidon til Forsvaret.

Vi søker nå en Delprosjektleder, Logistikkstøtte som vil ha som hovedoppgave å lede arbeidet i forbindelse med etableringen av forsynings-og vedlikeholdsløsninger, i tillegg til løsninger for konfigurasjons- og dokumentasjonsstyring for det nye flysystemet.

Arbeidsoppgaver:

Som delprosjektleder har du ansvar for å planlegge og lede arbeidet i forbindelse med etablering av logistikkløsninger for de nye overvåkningsflyene. I dette arbeidet inngår etablering av løsninger og avtaler innen vedlikehold, forsyning, dokumentasjon og data med grensesnitt mot Forsvarets forvaltningssystemer. Gjennomføring av veldikeholds- og forsyningsstudier i henhold til Forsvarets prosjektledelsesverktøy, PRINSIX, er også en del av ansvaret. For mer informasjon om PRINSIX, se www.prinsix.no.

 • Prosjektstyring
 • Logistikkløsninger
 • Dokumentasjon

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent universitets-/høgskoleutdanning tilsvarende bachelorgrad. Annen relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • 2 års relevant prosjekterfaring
 • Erfaring fra forsyning, eierskapsforvaltning, drift eller vedlikehold av komplekse tekniske systemer
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig

Det er ønskelig med

 • Formell prosjektfaglig kompetanse
 • Fly/maskiningeniør, logistikkutdannelse eller tilsvarende
 • Erfaring som prosjektleder
 • Erfaring fra etablering og oppfølging av forsynings-eller vedlikeholdsavtaler
 • Erfaring med etablering og forvaltning av systemdokumentasjon

Har du ikke PRINSIX-sertifisering, må du påregne å ta denne sertifiseringen innen ett år i stilling.

Personlige egenskaper:

 • Du evner å bygge gode samarbeidsrelasjoner på tvers av fagmiljøer
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Du er handlekraftig, proaktiv og har god beslutningsevne
 • Du har fokus på mål og resultater
 • Du er engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er strukturert, nøyaktig og helhetstenkende

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. Noe reiseaktivitet må påregnes.

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gratis parkering og mulighet for lading av el-bil
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1363 seniorkonsulent, lønnspenn kroner 494 800 - 577 400 brutto pr.år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Generelt:

Forsvarsmateriell, Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen utgangen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påberegnes innen det sentrale Østlandsområdet.

For mer informasjon om stillingen, kontakt Sjef Prosjektavdelingen Harald Einar Sveen på tlf 63 80 86 05/ 934 83 280, e-post hesveen@mil.no eller Sjef Prosejektkontor Bjørg Ytre-Eide på 63 80 82 98/ 958 08 334e-post bytreeide@mil.no

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.


Publisert 23. august 2017 12:30.. Sist oppdatert 4. september 2017 13:16.