Delprosjektleder - oppdrags- og støttesystemer

Du skal lede arbeidet med å etablere systemer som trengs for å støtte den operative virksomheten og tilhørende infrastruktur for kommando, kontroll og informasjonssystemer.

​​​​Prosjektavdelingen i Forsvarsmateriell luftkapasiteter ivaretar materiellinvesteringer for Forsvaret, i hovedsak Luftforsvaret. Dette innebærer fremskaffelse av nye luftsystemer som for eksempel NH90 helikoptre og F-35 jagerfly. Prosjektavdelingen ivaretar også oppgraderingsprosjekter på eksisterende materiell og luftsystemer. Forsvarsmateriell luftkapasiteter har fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å anskaffe nye overvåkningsfly av typen P-8A Poseidon til Forsvaret. Til denne spennende oppgaven trenger vi gode og motiverte medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:​​

 • Stillingens hovedoppgave er å lede arbeidet med å etablere systemer som trengs for å støtte den operative virksomheten (mission support system), og tilhørende infrastruktur for kommando, kontroll og informasjonssystemer (K2IS).
 • Fremskaffe alle kravene til Mission Support System og K2IS infrastruktur.
 • Formidle krav og behov til leverandøren.
 • Følge opp prosessen for utvikling av løsninger opp mot leverandøren.
 • Påse at løsninger for Mission Support System og K2IS infrastruktur er godkjent i Forsvaret og av relevante aktører før utvikling hos leverandør starter.
 • Følge opp utvikling og installasjoner av Mission Support System og K2IS infrastruktur.
 • Planlegge og gjennomføre testing, verifikasjon, validering og godkjenning av Mission Support System og K2IS infrastruktur.
 • Fremskaffe teknisk og forvaltningsmessige godkjenninger for Mission Support System og K2IS infrastruktur.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent universitets-/høgskoleutdanning tilsvarende bachelorgrad.
 • Prosjektfaglig utdanning – PMI, Prince2, PRINSIX eller tilsvarende. Manglede formell prosjektfaglig kompetanse må tilegnes innen et år etter tiltredelse.
 • To års prosjekterfaring.
 • Erfaring fra militære luftoperasjoner.
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid.
 • God kompetanse i bruk av de mest benyttede IT-verktøyene (som for eksempel Microsoft Word/Excel/PowerPoint).
 • Kandidaten må oppfylle kravene til klareringsnivå Strengt hemmelig.
 • Det er i tillegg ønskelig at du har prosjektfaglig utdanning – PMI, Prince2, eller Prinsix-sertifisert, at du har operativ- eller etterretningsutdanning, erfaring som prosjektleder. 
 • I tillegg vil det bli vektlagt om du har kurs innenfor mission support, arbeidsoppgaver relatert til mission support samt erfaring fra maritime luftoperasjoner. 

Personl​​ige egenskaper:

 • Vi ønsker at du har gode lederegenskaper og gode samarbeidsevner.
 • Det er viktig at du er strukturert, analytisk og at du har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til en god oversikt og klare resultater i prosjektene.
 • Prosjektene består av mange ulike fagmiljøer og vi ønsker derfor at du skal ha gode kommunikasjonsevner, at du er løsningsorientert og at du har et ønske om å bidra til at arbeidsplassen din skal være et godt sted å være.
 • Du kan vise til gode rutiner, du har evnen til å bygge relasjoner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt. Du har et sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling.
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk.
 • Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen.

Vi tilbyr: ​​​

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø. Mulighet til å trene to timer per uke i arbeidstiden.
 • Lønn etter statens lønnsregulativ som 1363 seniorkonsulent lønnstrinn mellom 58 og 70. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn tilbys.
 • Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
 • Du må regne med noe reisevirksomhet. Forsvarsmateriell luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Harald Einar Sveen, sjef for Prosjektavdelingen, e-post: hesveen@mil.no, telefon: 63 80 86 05 eller mobil: 934 83 280.

Søknader uten kopier av attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Publisert 29. januar 2017 13:59.. Sist oppdatert 1. februar 2017 13:37.