Delprosjektleder - fly- og støttesystemer

Hovedoppgaven blir å lede arbeidet med fremskaffelse av teknisk og forvaltningsmessig godkjenning av fly og tilhørende utstyr, verktøy, støtte- og testutstyr.

Prosjektavdelingen i Forsvarsmateriell luftkapasiteter ivaretar materiellinvesteringer for Forsvaret,  i hovedsak Luftforsvaret. Dette innebærer fremskaffelse av nye luftsystemer som for eksempel NH90 helikoptre og F-35 jagerfly. Prosjektavdelingen ivaretar også oppgraderingsprosjekter på ek​sisterende materiell og luftsystemer. Forsvarsmateriell luftkapasiteter har fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å anskaffe nye overvåkningsfly av typen P-8A Poseidon til Forsvaret. Til denne spennende oppgaven trenger vi gode og motiverte medarbeidere.​​

Arbeidsoppgaver:

 • Denne stillingens hovedoppgave er å lede arbeidet med fremskaffelse av teknisk og forvaltningsmessig godkjenning av fly og tilhørende utstyr, verktøy, støtte- og testutstyr.
 • Fremskaffe luftdyktighetsgodkjenning for fly og tilhørende utstyr.
 • Fremskaffe materielldriftsplaner for fly og tilhørende utstyr, verktøy, støtte- og testutstyr.
 • Fremskaffe teknisk og forvaltningsmessig godkjenning av blant annet fly og tilhørende utstyr, verktøy, støtte- og testutstyr.

Kvalifikasjon​er:

 • Godkjent universitets- og/eller høgskoleutdanning tilsvarende bachelorgrad.
 • Prosjektfaglig utdanning – PMI, Prince2, Prinsix eller tilsvarende. Manglede formell prosjektfaglig kompetanse må tilegnes innen et år etter tiltredelse.
 • To års prosjekterfaring.
 • Erfaring fra eierskapsforvaltning og/eller drift og vedlikehold av flysystemer.
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid.
 • God kompetanse i bruk av de mest benyttede IT-verktøyene (som for eksempel Microsoft Word/Excel/PowerPoint).
 • Kandidaten må oppfylle kravene til klareringsnivå Strengt hemmelig.
 • Det er ønskelig at du har prosjektfaglig utdanning – PMI, Prince2, eller er Prinsix-sertifisert.
 • Det er i tillegg ønskelig at du har utdannelse som fly- eller maskiningeniør, erfaring som prosjektleder og erfaring fra luftdyktighetsarbeid.

Personlige egenskaper:​

 • Vi ønsker at du har gode lederegenskaper og at du har gode samarbeidsevner.
 • Det er viktig at du er strukturert, analytisk og at du har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til en god oversikt og klare resultater i prosjektene.
 • Prosjektene består av mange ulike fagmiljøer og vi ønsker derfor at du skal ha gode kommunikasjonsevner, at du er løsningsorientert og at du har et ønske om å bidra til at arbeidsplassen din skal være et godt sted å være.
 • Du kan vise til gode rutiner, du har evnen til å bygge relasjoner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt. Du har et sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling.
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk.
 • Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen.

Vi tilbyr:​

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø. Mulighet til å trene to timer per uke i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som 1363 seniorkonsulent lønnstrinn mellom 58 og 70. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn tilbys.
 • Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
 • Du må regne med noe reisevirksomhet. Forsvarsmateriell luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Harald Einar Sveen, sjef for Prosjektavdelingen, e-post: hesveen@mil.no, telefon: 63 80 86 05 eller mobil: 934 83 280.

Søknader uten kopier av attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Publisert 29. januar 2017 14:41.. Sist oppdatert 1. februar 2017 13:40.