Delprosjektleder - prosjektstøtte

Forsvarsmateriell har fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å anskaffe nye overvåkningsfly av typen P-8A Poseidon til Forsvaret. Til denne spennende oppgaven trenger vi gode og motiverte medarbeidere.

​​​​​​​​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hun​​​dre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt - både i Norge og i utlandet.

Prosjektavdelingen i Forsvarsmateriell luftkapasiteter ivaretar materiellinvesteringer for Forsvaret, og i hovedsak Luftforsvaret. Dette innebærer fremskaffelse av nye luftsystemer som for eksempel NH90 helikoptre og F-35 jagerfly. Prosjektavdelingen ivaretar også oppgraderingsprosjekter på eksisterende materiell og luftsystemer. Forsvarsmateriell luftkapasiteter har fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å anskaffe nye overvåkningsfly av typen P-8A Poseidon til Forsvaret. Til denne spennende oppgaven trenger vi gode og motiverte medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:​​

 • Stillingens hovedoppgave er å bidra til korrekt og effektiv gjennomføring av prosjektet.
 • Fungere som prosjektets controller. I dette ligger blant annet budsjettering, oppfølging av kostnader, inngåtte økonomiske forpliktelser og bistå i økonomirapportering.
 • Støtte prosjektleder med styring av usikkerheter, herunder utarbeide strategi og plan for usikkerhetsarbeidet samt formulering og registering av usikkerhetene.
 • Ivareta administrasjonsoppgaver. I dette ligger blant annet dokumenthåndtering, prosjektarkiv og arkiveringsrutiner.
 • Ivareta HMS innen prosjektorganisasjonen.
 • Ivareta og støtte brukere i bruk av samarbeidsrom.
 • Ivareta prosjektets kvalitetsplan.

Kvalifikasjoner:​

 • Godkjent universitets-/høgskoleutdanning tilsvarende bachelorgrad. Det ønskelig at du har prosjektfaglig utdanning – PMI, Prince2, PRINSIX eller tilsvarende, og og at du har erfaring som prosjektleder. Manglede formell prosjektfaglig kompetanse må tilegnes innen et år etter tiltredelse.
 • To års prosjekterfaring.
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid.
 • God kompetanse i bruk av de mest benyttede IT-verktøyene (som for eksempel Microsoft Word/Excel/PowerPoint).
 • Kandidaten må oppfylle kravene til klareringsnivå Strengt hemmelig.

Personlige egensk​aper:

 • Vi ønsker at du har gode lederegenskaper og gode samarbeidsevner.
 • Det er viktig at du er strukturert, analytisk og at du har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til en god oversikt og klare resultater i prosjektene.
 • Prosjektene består av mange ulike fagmiljøer og vi ønsker derfor at du skal ha gode kommunikasjonsevner, at du er løsningsorientert og at du har et ønske om å bidra til at arbeidsplassen din skal være et godt sted å være.
 • Du kan vise til gode rutiner, du har evnen til å bygge relasjoner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt. Du har et sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling.
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk.
 • Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen.

Vi til​byr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø.
 • Mulighet til å trene to timer per uke i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som 1363 seniorkonsulent lønnstrinn mellom 58 og 70. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn tilbys. Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
 • Du må regne med noe reisevirksomhet. Forsvarsmateriell luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Harald Einar Sveen, sjef for Prosjektavdelingen, e-post: hesveen@mil.no, telefon: 63 80 86 05 eller mobil: 934 83 280.

Søknader uten kopier av attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Publisert 28. januar 2017 13:03.. Sist oppdatert 1. februar 2017 13:34.