Delprosjektleder - spesialsystemer

Forsvarsmateriell luftkapasiteter har fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å anskaffe nye overvåkningsfly av typen P-8A Poseidon til Forsvaret. Til denne spennende oppgaven trenger vi gode og motiverte medarbeidere.

​Prosjektavdelingen i Forsvarsmateriell luftkapasiteter ivaretar materiellinvesteringer for Forsvaret, og i hovedsak Luftforsvaret. Dette innebærer fremskaffelse av nye luftsystemer som for eksempel NH90 helikoptre og F-35 jagerfly. Prosjektavdelingen ivaretar også oppgraderingsprosjekter på eksisterende materiell og luftsystemer. Forsvarsmateriell luftkapasiteter har fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å anskaffe nye overvåkningsfly av typen P-8A Poseidon til Forsvaret. Til denne spennende oppgaven trenger vi gode og motiverte medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:​​​

 • Stillingens hovedoppgave er å lede arbeidet med å etablere spesialsystemer på flyene.
 • Fremskaffe alle kravene til spesialsystemer.
 • Formidle krav og behov til leverandøren.
 • Følge opp prosessen for utvikling av løsning opp mot leverandøren.
 • Påse at løsning for spesialsystemer er godkjent i Forsvaret og relevante aktører før utvikling hos leverandør starter.
 • Følge opp utvikling og installasjoner av spesialsystemer i flyene.
 • Planlegge og gjennomføre testing, verifikasjon, validering og godkjenning av spesialsystemer.
 • Fremskaffe luftdyktighetsgodkjenning for spesialsystemer.
 • Fremskaffe teknisk og forvaltningsmessige godkjenninger.

Kvalifikasjon​er:

 • Godkjent universitets- eller høgskoleutdanning innen ingeniørfag tilsvarende bachelorgrad.​​
 • ​​​Prosjektfaglig utdanning – PMI, Prince2, PRINSIX eller tilsvarende, og utdannet som fly –eller maskiningeniør. Manglende formell prosjektfaglig kompetanse må tilegnes innen et år etter tiltredelse.
 • To års prosjekterfaring.
 • Erfaring fra ingeniørarbeid inkludert modifikasjoner på flysystemer.
 • Erfaring fra luftdyktighetsarbeid.
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid.
 • God kompetanse i bruk av de mest benyttede IT-verktøyene (som for eksempel Microsoft Word/Excel/PowerPoint).
 • Kandidaten må oppfylle kravene til klareringsnivå Strengt hemmelig.
 • Vi ser gjerne også at du har opplæring innen systems engineering, erfaring som prosjektleder og/eller erfaring fra enginering change proposal-prosesser, inkludert test, verifikasjon og valideringsarbeid.

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker at du har gode lederegenskaper og gode samarbeidsevner.
 • Det er viktig at du er strukturert, analytisk og at du har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til en god oversikt og klare resultater i prosjektene.
 • Prosjektene består av mange ulike fagmiljøer og vi ønsker derfor at du skal ha gode kommunikasjonsevner, at du er løsningsorientert og at du har et ønske om å bidra til at arbeidsplassen din skal være et godt sted å være.
 • Du kan vise til gode rutiner, du har evnen til å bygge relasjoner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt. Du har et sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling.
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk.
 • Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen.

Vi tilbyr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø. Mulighet til å trene to timer per uke i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som 1363 seniorkonsulent lønnstrinn mellom 58 og 70. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn tilbys.
 • Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
 • Du må regne med noe reisevirksomhet. Forsvarsmateriell luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Harald Einar Sveen, sjef for Prosjektavdelingen, e-post: hesveen@mil.no, telefon: 63 80 86 05, mobil: 934 83 280.

Søknader uten kopier av attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.​​​​​

Publisert 28. januar 2017 13:23.. Sist oppdatert 6. februar 2017 15:39.