ubaat-kampanjeubaat-kampanjehttp://forsvaret.no/media/PubImages/ubaat-kampanje.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5799

Delprosjektleder teknisk drift - prosjekt Nye ubåter

En ny undervannsbåtkapasitet er under planlegging, noe som krever moderne, fleksible og kostnadseffektive løsninger kombinert med innovasjon og nytenking.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forsvarsmateriell anskaffer og forvalter utstyr for Forsvaret og andre etater i sektoren. Hos oss jobber sivile og militære side om side med å investere i fremtidens forsvar, samt ​sikre kampkraften til landstyrkene, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noen av verdens mest teknologisk avanserte våpensystemer og utstyr. ​Tempoet i den teknologiske utviklingen og en rekke store materiellprosjekter gjør Forsvarsmateriell til en spennende arbeidsplass i årene som kommer.

Forsvarsmateriell består av fem fagkapasiteter: Maritime kapasiteter, Landkapasiteter, IKT-Kapasiteter, Luftkapasiteter og Felleskapasiteter.

Maritime kapasiteters hovedoppgave er planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøyer i levetiden. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter - som kjøp av fregatter, nytt logistikkfartøy, korvetter og undervannsbåter - til mindre modifikasjoner.

Du vil bli en del av et prosjektteam bestående av medarbeidere med høy kompetanse som arbeider tett sammen. Vi ser etter deg som har et ønske om å jobbe med spennende teknologi, og som vil være med og styrke prosjektteamet vårt ytterligere.​

Arbeidsoppg​​aver:

 • Du skal utarbeide beslutningsgrunnlag i prosjektet og lede gjennomføring av arbeidspakker, herunder å utarbeide vedlikeholds- og forsyningsstudier.
 • Du skal bidra til å styre, koordinere og videreutvikle prosessen 
  med å etablere konsept for operativ tilgjengelighet, herunder
  også vedlikeholdskonsept med reservedelsforvaltning.

 • Du skal koordinere eksterne avdelingers bidrag
  til vedlikeholds- og forsyningsstudier.

 • Du skal jobbe med saksbehandling og bidra til andre oppgaver i prosjektet.

Kvalifik​​asjonskrav:

 • Du må ha bachelor innenfor tekniske fagområder.
 • Det er ønskelig at du er sivilingeniør eller
  har ingeniørutdannelse på masternivå.

 • Du må ha 3-5 års relevant erfaring fra industri innen drift- og vedlikehold av komplekse systemer, som f.eks. fra maritim og/eller olje og gass industrien.
 • Det er ønskelig at du har erfaring som prosjektleder eller
  delprosjektleder samt erfaring med å jobbe i team.

 • Det er ønskelig at du har god erfaring med bruk av Excel,
  og at du har erfaring med bruk av prosjektstyringsverktøy.

 • Du må også ha god forståelse av samvirke mellom system og organisasjon.
 • Du må ha gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk.
 • Du må ha gode samarbeidsevner, og evne
  til å jobbe både selvstendig og i team.

 • Du må være strukturert, mål- og resultatbevisst og ha evne til å ta initiativ.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig og Nato Secret.

Vi tilb​yr:

Stillingen er i kategorien Senioringeniør (kode 1181). Det vil være gode muligheter
for personlig og faglig utvikling, og du vil få mange interessante og spennende arbeidsoppgaver. Du vil få en fleksibel arbeidstid og gode pensjons-
og velferdsordninger.

Kontaktt​​​elefon:

Nærmere opplysninger om stillingen, arbeidsmiljøet etc fås ved henvendelse
til Arnth Lien, tlf 55 50 46 57, epost: arlien@mil.no. For opplysninger om søknadsprosessen, ta kontakt med Vibeke N.Huus, tlf 55 50 27 94,
e-post: vhuus@mil.no

For stillingen gjelder:

Lønn etter Statens lønnsregulativ ltr 64 - 74, dvs 550 400- 664 000,- brutto pr år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

Arbeidssted vil være Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen.
Du må regne med noe reisevirksomhet.

All dokumentasjon i prosjektet vil være på engelsk, så det er viktig at du kan benytte engelsk som arbeidsspråk. Deler av intervjuet vil derfor foregå på engelsk for å
teste muntlige engelskkunnskaper. Skriftlige engelskkunnskaper testes ved en oversettelsesoppgave.

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for
personer med redusert funksjonsevne.

Jobbnorge-ID: 122951, Søknadsfrist: 17.04.2016, Intern ID: 30717151​

Er du den vi leter etter?

Call to action
Publisert 22. mars 2016 09:43.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:17.