Delprosjektleder våpen

Ved Kampflyprogrammet er det ledig stilling som seniorkonsulent – delprosjektleder våpen. Stillingsinnehaver skal støtte Prosjektleder våpen og alle prosjektaktiviteter som favner under dette prosjektets ansvarsområde. Stillingen har en midlertidighet i 4 år fra tilsettingspunktet med mulig forlengelse i prosjektets varighet. Arbeidssted Kjeller (ved Lillestrøm).

Kampflyprogrammet er administrativt underlagt Forsvarsmateriell (FMA). Kampflyprogrammet har også en direkte tilknytning til Forsvarsdepartementet, og ledes av programdirektøren som har det overordnede ansvaret for anskaffelsen av F-35 med tilhørende våpen og støttesystemer.

De store milepælene som styrer kampflyprogrammet er som følger:
Base Ørland skal være klar for bruk fra medio 2017, med simulatorer, et nytt operasjonssenter, nødvendige sikkerhetsfunksjoner og nye informasjonssystemer. Initiell operativ kapasitet (IOC) for F-35 skal oppnås i løpet av 2019, mens full operativ kapasitet (FOC) skal oppnås i løpet av 2025.

Arbeidsoppgaver 

 • Lede, koordinere og støtte oppfølgingen av usikkerhetsmatrise for alle våpenprosjekter. Sammenstille statusrapporter på tid-kost-ytelse for alle våpenprosjekter til prosjektleder våpen.
 • Koordinere og støtte aktiviteter knyttet til Forsvarets våpenleveranser, herunder nasjonal våpenutvikling.
 • Delta i og støtte gjennomføringen av aktivitetene knyttet til JSM utviklingsfaser og påfølgende leveranser.
 • Delta i og støtte koordineringsarbeidet mellom alle interne og eksterne aktører tilknyttet våpenprosjektene.
 • Ivareta administrasjonsoppgaver.
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner 

 • Godkjent universitets-/høgskoleutdanning tilsvarende bachelorgrad innen relevant fagkrets.
 • Det er ønskelig med universitets-/høgskoleutdanning tilsvarende mastergrad.
 • Prosjektfaglig utdanning – PMI, Prince2, PRINSIX eller tilsvarende. Manglende formell prosjektfaglig kompetanse må tilegnes innen ett år etter tiltredelse.
 • God kompetanse i bruk av de mest benyttede IT verktøyene (som for eksempel Microsoft Word/Excel/PowerPoint/Project mm).
 • Du har svært gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk.
 • Det er ønskelig med erfaring som prosjektleder.
 • Det er ønskelig med erfaring fra internasjonalt samarbeid.
 • Kandidaten må oppfylle kravene til klareringsnivå «Hemmelig/NATO Secret».

Personlige egenskaper 

 • Det vil være et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland og det kreves derfor gode samarbeidsevner, god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt.
 • Du har gode analytiske evner og er strukturert og nøyaktig.
 • Du kan vise til gode rutiner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt.
 • Du har sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling.
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.
 • Du er handlekraftig og har gode kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen.

Vi tilbyr 

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363, og avlønnes i lønnsspenn
 • kr 494.800 til kr 577.400 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 
Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Generelt 

 • Kampflyprogrammet er i dag lokalisert på Kjeller. Stortinget har bestemt at basen på Kjeller skal nedlegges innen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes.
 • Kampflyprogrammet er i stadig utvikling og endringer i arbeidsoppgavene må påregnes.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Oberstløytnant Thorvald Rognerud, Prosjektleder Våpen i Kampflyprogrammet, e-post: trognerud@f35.mil.no, telefon: 63 89 91 35, mobil: 934 83 214.
 
Søknader uten relevante kopier av attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.


Sist oppdatert 18. mai 2017 11:34.