Vi utruster ForsvaretVi utruster Forsvarethttp://forsvaret.no/media/PubImages/SJO2-ubaat.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7412Forsvarsmateriell er en ny etat i forsvarssektoren, som fremdeles er ukjent for mange. Her kan du lese mer om hvem vi er og hva vi gjør!

Dette er Forsvarsmateriell

​​​​​Forsvarsmateriell er en ny etat i forsvarssektoren, som fremdeles er ukjent for mange. Det er derfor viktig for oss å nå ut til dere med informasjon om hvem vi er og, kort fortalt, vise hva vi gjør.

​​​​​Åpenhet og dialog om Forsvarsmateriells oppgaver er viktig ​for oss, og vi håper at innsikt i noen av våre spennende prosjekter kan bidra til god rekruttering til våre sivile og militære stillinger.

Forsvarsmateriell skal sikre at Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren får tilgang på militært utstyr og sørge for at utstyret er trygt å bruke. Våre 1300 ansatte har ansvaret for den tekniske tilgjengeligheten på flere tusen militære kjøretøy, godt over hundre fly og helikopter, et stort antall fartøyer og flere IKT- og ubemannede systemer. Mens noen av våre medarbeidere gjør faglige dypdykk i avansert teknologi, jobber andre på et bredere plan med mer generelle problemstillinger.

I nåværende langtidsplan satses det på materiell, og mye tyder på at dette vil vedvare. Teknologiutviklingen går i et rasende tempo og forventningene til materiellet i dag er på et helt annet nivå enn det var for noen år siden. Et godt samarbeid mellom etatene i forsvarssektoren og industrien er derfor avgjørende slik at vi sammen kan innfri forventningene og skaffe til veie mer forsvar for pengene. 

Med verdiene integritet, ansvar og respekt som fundament i alt vi gjør, skal vi bli best på offentlige anskaffelser. Med på laget trenger vi derfor flere flinke folk som ønsker å utvikle seg, finne nye løsninger og påvirke forhold som potensielt har stor betydning for landets sikkerhet.

På de neste sidene kan du blant annet lese mer om hvordan vi skaffet bredbånd til Kystvakten i Arktis og samarbeidet med ​spesialstyrkene.

God lesning!​​​​

Publisert 1. september 2016 12:52. av Marianne Øiahals/Forsvarsmateriell.