forsvarsmateriell_325_detteskjerpåørlandnåforsvarsmateriell_325_detteskjerpåørlandnåhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=274/media/PubImages/20160816tk_R5556.jpg

Hva skjer når F-35 lander på Ørland?

Etter planen vil de første tre F-35 kampflyene lande på Ørland 3. november. Da kan det være lett å tenke at vi bare kan ta de nye flyene i bruk med en gang, men så enkelt er det ikke.

Vi vil snart se den største forsvarsinvesteringen Norge noen sinne har gjort på norsk jord. Det er veldig mye som skal skje før flyene i første omgang kan flys og senere kalles operative.

I november kommer våre første tre nye F-35 kampfly til Ørland. På veien over Atlanteren er de fremdeles i produsentens eie og bak spakene sitter amerikanske piloter

Når flyene sette hjulene på bakken begynner derfor et omfattende og meget viktig arbeid, nemlig mottakskontrollen.

Hvis du for eksempel kjøper en ny bil vil du alltid sjekke at du får det du har betalt for. Har du fått det utstyret du har bestilt? Er det riktig, er det montert airbag, hva med bremsene? Er det varme i setene, er ryggekameraet montert og har du fått med hengerfeste du ønsket? Dette er meget enkelt forklart, men det er egentlig det samme som skal gjøres med kampflyene før vi offisielt overtar dem.

– Sikkerheten til pilotene er i høysetet. Derfor kontrollerer vi at at alt er i orden på flyet når det gjelder sikkerhet, luftdyktighet og konfigurasjon, sier oberstløytnant Knut Bugten, systemsjef for F-35 i Forsvarsmateriell. 

 

 

forsvarsmateriell_325_detteskjerpåørlandnåforsvarsmateriell_325_detteskjerpåørlandnåhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=271– Sikkerheten til pilotene er i høysetet, sier oberstløytnant Knut Bugten, systemsjef for F-35 i Forsvarsmateriell./media/PubImages/Knut Bugten-edit.jpg

– Under en mottakskontroll går vi igjennom og fysisk verifiserer cirka 230 forskjellige partnummer/serienummere, omtrent 50 forskjellige dokumenter som følger med flyet gjennomgås og det blir utført rundt 17 forskjellige funksjonelle tester. Det sjekkes at kabler og hydraulikk er korrekt installert og at data i vedlikeholdssystemet ALIS er korrekt, sier Bugten

I tillegg til inspeksjonen av selve flyet undersøker Luftkapasiteter prosesser, prosedyrer, utstyr og fasiliteter rundt maskinen før de gir en teknisk og forvaltningsmessig godkjenning. Mottaksteamet bruker fem arbeidsdager på å gjennomgå alle punktene for en maskin.

Strenge regler for luftdyktighet

Forsvarsmateriell luftkapasiteter har ansvaret for at alle fly som er oppført i det militære luftfartsregisteret oppfyller kravene for luftdyktighet. Hvis et fly ikke regnes som luftdyktig innenfor de gitte reglene, blir det gitt flyforbud. 


 

 

forsvarsmateriell_325_detteskjerpåørlandnåforsvarsmateriell_325_detteskjerpåørlandnåhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=272– Sikkerhetskravene innen luftfart er strenge. I militær luftfart er sikkerhet ekstra viktig fordi vårt utstyr skal tåle store påkjenninger under de alle fleste forhold, forteller Bugten./media/PubImages/22306402264_f9dc3991a2_o.jpg
forsvarsmateriell_325_detteskjerpåørlandnåforsvarsmateriell_325_detteskjerpåørlandnåhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=273Gjennomgang av cirka 230 forskjellige partnummer/serienummere, omtrent 50 forskjellige dokumenter og 17 forskjellige funksjonelle tester er del av det som skal gjøres med et nytt F-35-fly. /media/PubImages/IMG_1277.jpg
forsvarsmateriell_325_detteskjerpåørlandnåforsvarsmateriell_325_detteskjerpåørlandnåhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=275Mottaksteamet bruker fem arbeidsdager på å gjennomgå alle punktene for én maskin./media/PubImages/20160816tk_R5342.jpg

– Sikkerhetskravene innen luftfart er strenge. I militær luftfart er sikkerhet ekstra viktig fordi vårt utstyr skal tåle store påkjenninger under de alle fleste forhold. Det settes derfor store krav til at vi gjør vår jobb korrekt og at dokumentasjonen er korrekt. Ingen maskiner flyr før vi er sikre på at de er i orden, sier oberstløytnant Bugten.

Når Luftkapasiteter har gjort sin jobb begynner Luftforsvaret gjennomgangen av sine oppgaver sammen med andre avdelinger i Forsvaret som har «aksjer» inn i F-35.