Dokumentkontrollere

Regjeringen har bestemt å videreføre undervannsbåtkapasiteten, og i den forbindelse er det behov for to dokumentkontrollere.

​​Maritime kapasiteters hovedoppgave er planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøyer i levetiden. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter - som kjøp av fregatter, nytt logistikkfartøy, korvetter og undervannsbåter - til mindre modifikasjoner. Regjeringen har bestemt å videreføre undervannsbåtkapasiteten, og i den forbindelse er det etablert et prosjekt for å utrede anskaffelse av nye undervannsbåter. Dette prosjektet er det største og mest omfattende av prosjektene underlagt FMA MARKAP Prosjektavdelingen. Som en del av Prosjekt Nye ubåter er det behov for to dokumentkontrollere.

 

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling innen dokumentkontroll og informasjonsflyt i P6346 Nye ubåter.
 • Kvalitetssikre at inngående og utgående informasjon/dokumentasjon er i henhold til kontrakt og Forsvarets og prosjektets prosedyrer. Utføre aktiviteter knyttet til distribusjon av all produktinformasjon som er definert i prosjektseksjonens prosedyrer og i kontrakt med leverandører.
 • Samordne og ajourholde informasjonsdatabasen, herunder å bidra til at nåværende og fremtidige strukturelle behov blir fanget opp og implementert. Identifisere nye krav, prosedyrer og forbedringstiltak for å opprettholde en effektiv informasjonshåndtering samt utarbeide forslag til løsninger og forestå implementering. Forberede og utarbeide rapporter vedrørende dokumentkontroll i prosjektet og ivareta eventuelle avvik.
 • Ansvarlig for gjennomføring og vedlikehold av informasjon relatert til endrings- og avviksbehandling.
 • Bistå prosjektmedarbeidere ved IFS-relaterte problemstillinger.
 • Saksbehandle og bidra til øvrige arbeider i prosjektet.

 

 Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller tilsvarende. Tilsvarende er f.eks. 2-årig DH med relevant fagretning. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Det kreves gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk.
 • Ønskelig med utdanning innen arkivtjeneste eller dokumentkontroll / tilsvarende.
 • Det er svært ønskelig med erfaring med dokumenthåndtering.
 • Det er ønskelig med erfaring fra større materiellprosjekt.
 • Det er ønskelig med erfaring fra bruk av IFS og/eller Doculive.
 • Kandidater som blir innkalt til intervju kan få presentert case-oppgaver og det vil bli gjennomført engelsk språktest.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og Nato Secret.
 • Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du kan identifisere deg med våre kjerneverdier integritet, ansvar og respekt.

 Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å arbeide så vel selvstendig som i team. Stillingen inngår i et dynamisk prosjektteam som arbeider svært tett.
 • Høy faglig dyktighet
 • Strukturert
 • Mål- og resultatbevisst
 • Initiativrik
 • God vurderingsevne og helhetsoversikt

 Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Haakonsvern har i tillegg en egen brannstasjon, sykestue, postkontor, kirke, lege- og tannlegekontor, et flott kjøkken og militær forlegning. Man kaller ofte Haakonsvern «et samfunn i miniatyr».
 • Gode pensjons- og velferdsordninger. 
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent kode 1408 lønnsspenn kroner 446.500 til 497.600 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger vedrørende stillingen fås ved henvendelse til Arnth Lien, tlf. 55 50 46 78, eventuelt e-post arlien@mil.no.

 

SØKNADER UTEN ATTESTER OG VITNEMÅL VIL IKKE BLI VURDERT.

 

 

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 13. mars 2017 17:03..