Driftsinspektør for Kystvaktfartøyer

 

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser. Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.


Har du kunnskap og interesse om materiellteknisk kontroll og forstår at det er menneskene som skaper resultatene?

Vi søker nå en driftsinspektør for Kystvaktens fartøyer og stridsbåt 90. Som driftsinspektør vil du være med å bidra til at Kystvakten får erstattet sine høyteknologiske fartøyer.

Stillingen har arbeidssted ved Ramsund orlogsstasjon i Tjeldsund kommune. Det må påregnes noe reising til Romania i perioden 2019-2022 i forbindelse med bygging av nye kystvaktfartøyer.

Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter har ansvaret for planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøyer i levetiden. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter - som kjøp av nytt logistikkfartøy og undervannsbåter - til mindre modifikasjoner på eksisterende fartøy.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge- og lede gjennomføring av materielltekniske kontroller og dokumentere disse i forbindelse med verkstedsopphold og ombygginger for fartøyer innen seksjonens ansvarsområde
 • Holde oversikt over materiellteknisk status, herunder alle avvik knyttet til fartøy i egen portefølje
 • Være kontaktpunkt for hendelser rapportert i rapporteringssystem for HMS og kalle inn til og lede avviksråd for kystvaktfartøyene
 • Holde oversikt over gjeldende regelverk knyttet til kystvaktens fartøyer og stridsbåt 90

  Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller tilsvarende innen marintekniske fag
 • Minimum 5 års erfaring fra drift av fartøyer eller erfaring fra byggeverft og/eller erfaring fra offshore næringen
 • Lang og relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • God generell IT-kompetanse, herunder ERP systemer og kompetanse innen Microsoft Office administrative dataverktøy
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO secret

  Ønskelig

 • Erfaring som teknisk inspektør

Personlige egenskaper

 • Høy grad av selvstendighet
 • Evne til å følge opp leveranser
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide så vel selvstendig som i grupper
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med organisasjonens kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Ramsund orlogsstasjon er sjøforsvarets hovedbase i nord. Basen ligger i Tjeldsund kommune. Basen ligger 25 min fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes, og mellom byene Harstad og Narvik. Ramsund er en moderne militærbase med kvalitative kapasiteter rettet mot Sjøforsvarets avdelinger. I Ramsund er også FLO Vedlikehold etablert med et moderne verksted, med fagkompetanse for å understøtte avdelinger og fartøyer i Sjøforsvaret med reparasjoner, vedlikehold og modifiseringer.

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 555.100,- til 631.700,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Kontakt

Navn: Trond Inge Bogstrand
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 48254809
E-post: trbogstrand@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 20. november 2018 12:41.. Sist oppdatert 19. desember 2018 03:12.