Er du ingeniør og har lyst til å jobbe i en ny og spennende etat?

Materielldatakontoret i Forsvarsmateriell søker en iniativrik overingeniør med god kunnskap om masterdata.

​​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret.

I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer. For at vi i framtiden skal ​utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt – både i Norge og i utlandet.​

Materielldatakontoret i Forsvarsmateriell søker en ini​tiativ​rik overingeniør med god kunnskap om masterdata. Seksjonen er ansvarlig for å ivareta systemunderstøttelse av Forsvarets landmateriellsystemer. I tillegg støtter man investeringsprosjekter i Forsvaret med "Systems Engineering" kompetanse. Vi ser etter deg som har høy grad av integritet og serviceinnstilling, og som er motivert for arbeid i en ny etat.

Arbeidsop​p​g​​aver:

 • ​Følge opp, utvikle og ivareta kodifisering, strukturering og forvaltning av masterdata på landmateriell på vegne av teknisk avdeling og prosjektavdelingen. Dette omfatter blant an​net NATO-kodifisering av forsyningsartikler og forvaltning av masterdata i Forsvarets felles forvaltningssystem. Forsvaret bruker SAP som hovedapplikasjon til masterdata.
 • Forsvarsmateriell er i stadig utvikling og det må forventes fleksibilitet i forhold til stillingens gjøremål og plassering i organisasjonen.  
 • Det må også påregnes kortere tjenestereiser i inn- og utland.

Kvali​fikasjonskrav:

 • Utdannelse fra universitet eller høyskole på bachelornivå innen relevant fagområde. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Det er krav til minimum fire års relevant arbeidserfaring. Det er ønskelig at du har erfaring med bruk av SAP og håndtering av masterdata.
 • Vi ser etter deg som kan videreføre et utstrakt og faglig sterkt samarbeid mellom ulike fagmiljøer.
 • Du bør ha gode kommunikasjonsevner, være løsningsorientert og ha et ønske om å bidra til at arbeidsplassen din skal være et godt sted å være.
 • Det er viktig at du er strukturert, analytisk og at du har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til en god oversikt.
 • Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.

Vi t​ilbyr:

 • Fast stilling i en ny og spennende etat.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et høyt kvalifisert og godt miljø.
 • Fleksibel arbeidstid og trening to timer per uke i arbeidstiden. Vi har et eget sportsanlegg med svømmehall.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnstrinn 62 til 66, for tiden 535.900  til 577.400 kroner. Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
 • Det er i tillegg mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse major Svein Ivar Johannessen, tlf. 932 08 376.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 12. september 2016 16:44.. Sist oppdatert 12. september 2016 16:53.