Ønsker du å jobbe med sammenkobling av Forsvarets IKT-systemer?

Vi søker en teknisk saksbehandler til Seksjon for teknisk interoperabilitet. Seksjonen har fag- og systemansvar for dagens systemer så vel som fremtidens teknologier og løsninger.

​​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt – både i Norge og i utlandet.

​Forsvaret bruker mange forskjellige IKT-systemer både i operativ og daglig virksomhet; fra strategisk til taktisk nivå, internt i enheter, på tvers av våpengrener og opp mot andre aktører og land. Informasjon må ofte flyte mellom disse systemene på en effektiv og sikker måte. Seksjonen for teknisk interoperabilitet har fag- og systemansvar for dagens systemer så vel som fremtidens teknologier og løsninger som kan dekke behovene enda bedre.

​​Seksjonen har mange oppgaver og søker en teknisk saksbehandler som er utadvendt, fleksibel og har høyt pågangsmot som kan arbeide på tvers av seksjonenes fagansvar.

Seksjonen har fagansvar for:

 • Partisjonsmekanismer og datapumper.
 • Sikker informasjonsutveksling.
 • Web-proxy.
 • Synkronisering av adressekataloger.
 • Sikker overføring av informasjon mellom ulike informasjonssystemer.
 • Lynmeldinger (chat).
 • Føderasjonstjenester (sømløs pålogging på tvers av systemer).

Seksjonens ansatte bidrar inn i ulike prosjekter og må i den forbindelse medregne noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner:

 • Du må minimum ha treårig utdanning fra høyskole/universitet innen IKT. Relevant erfaring kan kompensere for eventuelt manglende formell utdanning. Det er da et krav om arbeidserfaring innen IKT.
 • Du må kunne beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig før tiltredelse.
 • Det er ønskelig at du har kunnskap om sikker informasjonsutvikling.
 • Det er ønskelig at du har kunnskap om Windows brukerplattform og god forståelse for datasikkerhet.
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til ITIL.

Vi til​​​byr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Fleksibel arbeidstid og trening to timer per uke i arbeidstiden.
 • På Kolsås har vi et eget sportsanlegg med svømmehall, styrkerom og mange organiserte treningstilbud.
 • Det er også mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn fra 535 000 til 660 000 kroner brutto per år. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse.
 • Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til Camilla Vik Skjei på telefon: 6786 2210 / 4746 4395.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.​​

Publisert 22. november 2016 21:32..