Førstekonsulent - Kontraktsavdelingen

Stillingen skal gi støtte i oppfølging i ERP-systemer (primært SAP). Arbeidsoppgavene er primært relatert til leveranser fra amerikanske myndigheter.

Kontraktsavdelingen har som hovedoppgave å fremforhandle, etablere og følge opp kontrakter f​or Forsvarets investeringsprosjekter. Avdelingen deltar og følger opp på kontrakt- og finanssiden i internasjonale komiteer​​​​ rettet mot avdelingens fagområde. I tillegg har avdelingen som oppgave å gi generell merkantil rådgivning internt i divisjonen og til eksterne aktører.

Stillingen er underlagt Kontraktsavdelingen i Luftkapasiteter. Stillingen skal gi støtte til alle kapasitetene i Forsvarsmateriell vedrørende oppfølging i ERP-systemer (primært SAP). Stillingens arbeidsoppgaver er primært relatert til leveranser fra amerikanske myndigheter.

Arbeidsoppgaver:​​

 • Støtte merkantile saksbehandlere i Forsvarsmateriell med kontraktsadministrasjon i ERP-systemer.
 • Bidra med leveranseoppfølging for kontrakter og bestillinger.
 • Støtte til opprettelse av kontrakter, endringer og betalingsplaner i Forsvarsmateriells ERP-systemer.
 • Registrere garantikrav i Forsvarsmateriell sitt ERP-system.
 • Utføre saksbehandling av reklamasjoner i nasjonale og internasjonale IT-systemer (SCIP, AFSAC online, SAP, mv.)
 • Bistå/delta i oppfølging av øvrige merkantile oppgaver.
 • Det gjøres oppmerksom på at Forsvaret og Forsvarsmateriell er under omstilling og endringer i arbeidsoppgaver og tjenestested må kunne påregnes.

Kvalifikasjo​ner:​

 • Godkjent universitets- og/eller høgskoleutdanning tilsvarende bachelorgrad innen relevant fagområde. Annen utdanning og/eller spesiell, relevant og dokumentert arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Inneha generelt gode IT-kunnskaper og spesielt ERP-systemer samt erfaring med slikt arbeid.
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og kunne fungere i et hektisk miljø.
 • Du må ha evne til å jobbe systematisk og strukturert.
 • Du må ha god muntlig og skriftlig ​framstillingsevne på både norsk og engelsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret.
 • Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt.  Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen.

Vi tilbyr:​

 • ​Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid i henhold til gjeldende regler.
 • Mulighet til å trene to timer per uke i arbeidstiden.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Lønn etter statens lønnsregulativ som førstekonsulent kode 1408, lønnstrinn mellom 53 og 59 (YS/LO/UNIO 457.600 til 507.100 kroner eller ​​Akademikeren​e fra 454.700 til 503.800 kroner). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sjef for Kontraktsavdelingen Eivind Fagge telefon: 63 80 81 64/920 45 064 eller seniorkonsulent Ingunn Ekholm telefon: 63 80 81 63/920 48 088.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.​

Publisert 27. februar 2017 16:23.. Sist oppdatert 27. februar 2017 16:27.