Førstekonsulent lederstøtte

Stillingens hovedoppgave er å utføre administrativ støtte og saksbehandling for kapasitetsledelse og stab. Ivareta rollen ekspertbruker for kontorstøtte- og saksbehandlingsverktøy, herunder superbruker Doculive (DL), samt inneha rollen som lokal brukeradministrator for Luftkapasiteter. Generell saksbehandling innen stabens ansvars- og arbeidsområde etter oppdrag.

Forsvarsmateriell (FMA) luftkapasiteter skal planlegge, fremskaffe, forvalte og utfase luft- og luftvernmateriell til Forsvaret og andre etater under Forsvarsdepartementet. Staben er Luftkapasiteters lederstøtteorgan i forbindelse med utførelse av plan, gjennomførings-, og rapporteringsprosesser. Staben består av virksomhetsstyring, sikkerhet- og beredskap, virksomhetsutvikling, Eiendom Bygg og Anlegg (EBA), ressursplanlegging og kvalitetsledelse. 

Arbeidsoppgaver 

Stillingens hovedoppgave er å utføre administrativ støtte, herunder saksbehandling for FMA Luftkapasiteter. Stillingsinnehaver skal også støtte ledelsen med helhetsoversikt, oppfølging og tilrettelegging i forbindelse med ledelsens aktiviteter. 

Andre oppgaver som er tillagt stillingen er blant annet: 

 • Rekvirent for FMA Luftkapasiteter, herunder ansvarlig for innkjøp og administrasjon av mobiltelefoner samt IT materiell.
 • Koordinere all materielltelling for Luftkapasiteter.
 • Bistå staben i Luftkapasiteter med generelt stabsarbeid og saksbehandling.
 • Holde oversikt og koordinere arkivering av reiseregninger for Luftkapasiteter.
 • Bestilling, lagring og fordeling av kontorrekvisita.
 • Superbruker Doculive (DL).
 • Inneha rollen som lokal brukeradministrator for Luftkapasiteter.
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk. 

Kvalifikasjoner 

 • Du har fagbrev, innen relevant fagområde. Annen relevant, og/eller høyere utdanning kan kompensere for krav til fagbrev
 • Relevant tjenesteerfaring.
 • Du har svært gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk.
 • Kandidaten må oppfylle kravene til klareringsnivå «Hemmelig/NATO Secret».
 • Det er ønskelig med godkjent universitets-/høgskoleutdanning tilsvarende bachelorgrad, innen relevant fagområde.
 • Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende oppgaver i forsvarssektoren.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og er proaktiv og mål- og resultatorientert.
 • Du har god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt.
 • Du har gode analytiske evner og er strukturert og nøyaktig.
 • Du kan vise til gode rutiner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt.
 • Du har sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling.
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.
 • Du er handlekraftig og har gode kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen.
 • Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent kode 1408, kr 419.100 til 507.800 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Generelt

 • Stortinget har bestemt at basen på Kjeller skal nedlegges innen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. Forsvarsmateriell er i stadig utvikling og endringer i arbeidsoppgavene må påregnes. 
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Oberst Nils Frøisland, Stabssjef Luftkapasiteter, e-post: nfroisland@mil.no, mobil: 909 20 377, eller Gunn Eva Høgseth, Stabsoffiser Luftkapasiteter, e-post: gehogseth@mil.no, mobil: 957 80 629. 

Søknader uten relevante kopier av attester og vitnemål vil ikke bli behandlet. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Sist oppdatert 18. mai 2017 11:20.