Førstekonsulent og seniorkonsulent - Innkjøpsavdelingen

​​​Ved Kontraktsavdelingen i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter har vi ledige stillinger som seniorkonsulent og en førstekonsulent ved Innkjøpsseksjonen.

IKT-divisjonen har en omfattende og kompleks portefølje av IKT-relaterte kontrakter. Kontrakts​avdelingen er faglig og utførende ansvarlig for den merkantile delen av anskaffelsesprosessen til investeringsprosjekter og forvaltning og drift av IKT-materiell til Forsvaret. Avdelingen bidrar, med utgangspunkt i juridiske og markedsmessige muligheter, til nyskapning i samarbeid med divisjonens andre avdelinger og eksterne oppdragsgivere.

Avdelingen er ansvarlig for avtaleinngåelser mot eksterne leverandører, og påser at disse skjer i henhold til gjeldende lover og regelverk. Innkjøpsseksjonen gjennomfører bestillinger og avrop, i hovedsak, på inngåtte rammeavtaler og bistår i tillegg kontraktsseksjonene i utarbeidelsen av bestillinger. I tillegg er Innkjøpsseksjonen ansvarlig for oppgjør av fakturaer. Forsvarsmateriell og Forsvaret bruker SAP regnskapssystem.

Arbeidsoppg​aver:

 • Du skal gjennomføre bestillinger/avrop i henhold til gjeldende lover og regelverk.
 • En av hovedoppgavene vil være fakturabehandling.
 • Stillingen krever at du følger opp leverandører, innkjøpsordrer og leveranser.
 • I tillegg skal du bistå fagavdelingene og etatens prosjekter med faglige råd og veiledning samt bidra aktivt til videreutvikling og kvalitetssikring av innkjøpsprosessen.

Kvalifikasjoner:​

 • Du må ha 3-årig universitets- og/eller høgskoleutdanning. Helst innenfor økonomiske og administrative fag og/eller relevant erfaring innenfor innkjøp, regnskap eller lignende.
 • Du må ha kjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, være nøyaktig og systematisk og ha god tallforståelse.
 • Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig.
 • Du må ha høy arbeidskapasitet og en fleksibel arbeidsform.
 • Du må være initiativrik og ansvarsbevisst.
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig før tiltredelse.

Vi tilb​yr:

 • ​​​​​​En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø.
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon.
 • Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363, lønnsspenn 515 000 til 590 000 kroner, og førstekonsulent kode 1408 lønnsspenn 465 000 til 530 000 kroner brutto per år. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger vedrørende stillingene får du ved henvendelse til seksjonssjef Svanhild Kjerstad Seljebotn, mobil: 932 90 413 eller sjef for Kontraktsavdelingen Jan Westbye, mobil: 458 73 195.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 22. februar 2017 15:41..