Førstekonsulenter, merkantile saksbehandlere på Kolsås

Vi søker nå to førstekonsulenter. En til en prosjektstilling av tre års varighet med mulighet for fast tilsetting på et senere tidspunkt og en til et 14 måneders vikariat, med mulighet for tilsetting i en prosjektstilling eller i en fast stilling på et senere tidspunkt. For spesielt gode søkere vil vi kunne vurdere tilsetting som seniorkonsulent. Arbeidsoppgavene vil være innenfor anskaffelser og kontraktsoppfølging av leveranser primært til Hæren og Heimevernet.

Forsvarsmateriells Landkapasiteter Kontraktsavdelingen har ansvaret for den merkantile delen av anskaffelsesprosessen til investeringsprosjekter. Kontraktsavdelingen skal sikre riktige og gode anskaffelser av materiell innenfor landstrid. Anskaffelsene gjøres i inn- og utland. Kontraktsavdelingen ivaretar de kommersielle sider av alle prosjektanskaffelser, herunder strategi, forespørsel, kontraktsforhandlinger, gjennomføring og oppfølging og er ansvarlig for alle anskaffelser gjennomføres i tråd med gjeldende lover- og bestemmelser. Kontraktsavdelingen støtter prosjektene gjennom tverrfaglige prosjekter som er organisert i matrise. Forsvarsmateriell og Forsvaret bruker SAP som regnskapssystem.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre markedsundersøkelser, planlegge anskaffelsesprosesser og utarbeide kontraktsstrategi
 • Utarbeide forespørsler og gjennomføre tilbudsevaluering
 • Internasjonale og nasjonale kontraktsforhandlinger, herunder utarbeide, inngå og kvalitetssikre kontrakter
 • Følge opp kontrakter
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk 

Kvalifikasjoner 

 • Det er ønskelig med kunnskaper om offentlig regelverk for anskaffelser og prosjekterfaring.
 • Det kreves 1-3 års relevant erfaring fra innkjøp/kontraktsarbeid for tilsetting som Seniorkonsulent
 • Utdanning på bachlor/master nivå med ønsket spesialisering innenfor økonomi eller rettsvitenskap. Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig
 • Det kreves norsk statsborgerskap

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med ulike fagmiljøer
 • God vurderingsevne, samt evne til helhetsoversikt
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • På grunn av denne stillingens karakter, vil personlig egnethet bli tillagt særskilt vekt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr: 

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1408 førstekonsulent, kr 499.500,- til kr 569.000 brutto pr. år. For 1363 seniorkonsulent, kr 569.000 til kr 623.900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt Underdirektør Per Arne Johnsen på tlf: 934 83 142 eller via e-post : pajohnsen@u.forsvaret.no.

 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.


Publisert 17. august 2017 15:00..