Fagansvarlig for kablingssystemer

Nettverksavdelingen i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter har blant annet ansvar for struktur og design av kablingssystemer for Forsvarets ugraderte og sikkerhetsgraderte IKT-systemer.

Vi søker nå en fagansvarlig for kablingssystemer i Forsvarets datarom og IKT-fasiliteter. Som fagansvarlig vil du stille krav, utarbeide tekniske løsninger og kontrollere at minimumskravet til kvalitet oppnås i alle deler av kablingsinfrastrukturen for informasjonsteknologi. Videre skal fagansvarlig koordinere med og støtte fremskaffelse av kabelspredenett i sektorens bygg og utendørsanlegg. Arbeidsoppgavene vil i stor grad omfatte å delta i investeringsprosjekter, både byggeprosjekter og IKT-prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Kravspesifisering, rådgiving, design og løsningsvalg for kablingssystemer i datarom, kabelspredenett i bygg og områdenett utendørs
 • Gjennomføre anskaffelse, kontrollere leveranser og dokumentasjon av kablingssystemer
 • Utarbeide faglige retningslinjer og føre tilsyn innenfor eget ansvarsområde
 • Koordinere eget ansvarsområde med andre aktører for helhetlige og strukturerte felles kablingssystemer
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Relevant arbeidserfaring
 • Kjennskap til og erfaring med bruk av en datasenterstandard, for eksempel EN 50600 og kjennskap til NEK 700-serien
 • Teknisk utdanning på bachelornivå, gjerne med studieretning telekommunikasjon eller tilsvarende. Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Gode norsk skriftlige og muntlige ferdigheter
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig og NATO Secret
 • Det kreves norsk statsborgerskap

Personlige egenskaper

 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Gode ferdigheter til å presentere, kommunisere og påvirke
 • Evne til å samhandle med andre mennesker og arbeide i team
 • Initiativrik og med evne til å ta beslutninger og iverksette handlinger
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til idrettsanlegg med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør, lønnsspenn fra kroner 558 500 til  638 700 brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt Gjermund Arnekleiv på tlf: 920 48 071.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 6. mars 2018 13:39.. Sist oppdatert 6. mars 2018 16:15.